Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

”Det var en så korkad sak att göra och som det utvecklade sig en så korkad sak att ens överväga” sade Margaret Thatcher i ett utskottsförhör efter slutet av Falklandskriget. Idag släppets sekretess på en mängd gamla dokument med citat och uttalanden av lady Thatcher. För dem som gillar vassa och snabba repliker finns mycket att hämta.

2013 bjuder också på den första svenska biografin om Margaret Thatcher. Den 13 januari släpper Historiska Media Margaret Thatcher En biografi av historiker Gunnela Björk.

 

Arkiv

Maria Ludvigsson

I och med LOV (lagen om valfrihetssystem) förflyttades makt från kommunala upphandlare till medborgarna. Den andra tre-bokstavs-förkortningen LOU (lagen om upphandling) innebar förvisso att privata alternativ kunde konkurrera med offentliga, men någon reell valfrihet för var och en som brukar det offentligas tjänster fanns inte.

LOV används i hög uträckning av dem som behöver hemtjänst. Och utbudet utförare växer. Enligt P4 Stockholm ”har antalet företag fördubblats i Stockholm” sedan 2009 då LOV infördes.

Välkommet för användarna och möjligen kan kommuner utan valfrihetssystemet ta intryck.

Maria Ludvigsson

Men baaarnen måste få kosta! Ni har hört den förr. Varje gång skattehöjningar ska motiveras finns det alltid en sjö av behjärtansvärda exempel att ösa ur. Man kan lätt tro att skattehöjningar är det enda möjliga sättet att bibehålla välfärd och trygghetssystem över huvud taget.

Att spara och att skära i kostnader hörs nästan aldrig som smarta vägar för att slippa ta ut ytterligare i skatt. Ur medborgarperspektiv är det märkligt. Ur politikerperspektiv är det möjligen en bekvämare åtgärd att öresvis stadigt öka skattetrycket.

Dick Kling, ordförande i Skattebetalarnas förening, skriver i Nya Wermlands-Tidningen om besparingar som alternativ till skattehöjningar. Bra läsning!

– Tips till såväl förtroendevalda som väljare.

Maria Ludvigsson

Anna Dahlberg skriver på Expressens ledarsida i dag om klyftor och klasser. Ord som förpliktigar. Dels till definition och analys, dels till kritik som träffar rätt.
En kommentar till Dahlbergs artikel skulle kunna börja med att problematisera tesen om klyftorna. Den förekommer överallt, nästan hela tiden. Klyftor mellan åldrar, kön, stadsdelar, landsändar och kommuner. Det som kritiseras är själva skillnaderna. Vore allt lika, skulle det vara okej. Men skillnaderna är problemet och därför kallas de klyftor.
Sällan eller aldrig lyfter man det faktum att det bakom många ”klyftor” finns ökat välstånd för var och en. De rika har blivit rikare ja, men det har också de sämst ställda blivit. Den som inte tror på att den enes bröd är den andres död, borde påminna och påminnas om att tillväxt innebär att de sämst ställda får det bättre.
Men Dahlberg påpekar också mycket riktigt att det finns personer som inte kommer med, som står utanför när andra går till jobbet eller studerar för att uppnå något nytt, något annat. För att de ska hitta en egen ingång till det som lite klumpigt kallas innanförskap krävs chanser som inte är så likformade. Som inte byggs efter en given mall, framförhandlad av facket, politiken och storföretagen.
Det är oklart om Expressens politiska redaktör håller med om det. I stället landar hon i en kritik av friskolesystemet och rut-avdraget för läxhjälp. Analysen är inte bara futtig och fel, den saknar dessutom en idé om vad som gått fel och vad som krävs för att putta utvecklingen i rätt riktning. Att avskaffa det fria skolvalet eller hålla igen på rut-avdragandet kan rimligen inte vara rätt putt.
(Är inte somligas hang-up på att läxhjälp skulle vara dödsstöten för ett rättvist Sverige rätt märklig? Åtminstone hos dem som kallar sig liberaler.)

Claes Arvidsson

…kanske man vill se på några andra bilder. Lite brittisk konst, kanske? Projektet Your Paintings är ett samarbete mellan BBC och stiftelsen the Public Catalogue Foundation. Här kan se mer än 210 000 bilder.

Claes Arvidsson

USA har fått en ny utrikesminister efter Hillary Clinton. Det blir John Kerry, som var rätt misslyckad som demokraternas presidentkandidat 2004 men nu har en solid meritlista i senaten. Visserligen är han än så länge bara nominerad av president Obama men han lär inte få några problem att passera Kongressens nålsöga.

FN-ambassadören Susen Rice hade sannolikt varit Obamas förstahandsval men allt sedan hennes felsägning om terroristattacken mot det amerikanska konsulatet i Benghazi i september har hon varit högvilt för arga republikaner. Till skillnad från Kerry hade hon fått stora problem att bli godkänd. Rice drog själv nyligen den slutsatsen och meddelade att hon inte längre ville vara påtänkt som efterträdare till Clinton.

Visserligen sätter personen alltid en viss stämpel på positionen, men Obamas val av Kerry är inte någon signal om nya tider. Senator Kerry har länge varit en av dem som haft presidentens öra i utrikespolitiken.

Och Hillary Clinton då? Ja, det lär nog bli spekulationer om hon kommer att söka den demokratiska kandidaturen i presidentvalet 2016.

Maria Ludvigsson

Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar att personer som bor på äldreboenden upplever att de blir kränkta och att personalen ibland bemöter dem på ett sätt som ingen annan skulle acceptera att bli bemött. Förfärande? Absolut. Överraskande? Både och.

När äldres situation och livskvalitet diskuteras (Senast i och med Maria Larssson och S beslut att tillåta tvångsvård av dementa) utgår man allt för ofta från vad man med nya bestämmelser och direktiv ovanifrån kan göra. Inte vad som i vardagen måste förändras av attityder och arbetssätt. Ofta är en vedertagen premiss att livet som gammal, sjuk och dement bara är eländigt och dessutom ett tillstånd som inte kan botas. Då blir riskminimering en självklar åtgärd, det är ju ändå kört.

Delvis är det sant att åldrandet i sig inte är lätt liksom att de allvarliga demenssjukdomarna stjäl värdighet och hopp från dem som drabbas. Men givet allt detta, som vi vet om, är omsorgens och vårdens uppgift att göra det bästa av det som finns kvar. Utgå från var och en som bor och lever på demenshemmen och använd den kunskap, klokskap och teknik som finns. Det är långt ifrån säkert att det alltid är så man arbetar i demensvården. Socialstyrelsens undersökning verkar vara ett trist tecken på det.

Claes Arvidsson

Finlands nya säkerhetspolitiska redogörelse har nu presenterats.

Mer om den senare.

Redogörelsen kan läsas här.

Försvarsminister Carl Haglund säger bland annat följande i ett pressmeddelande:

”Även om antalet militära hot mot Finland har minskat, har användningen av militära metoder och hot inte helt uteslutas. ’Därför är det viktigt att vi också i fortsättningen upprätthåller förmågan att förhindra och avvärja användningen av militära maktmedel’, konstaterar minister Haglund. Samtidigt bör Finland enligt honom bereda sig på att avvärja också andra hot när situationen kräver det.”

Per Gudmundson

På dagens ledarsida hänvisas till Tidskrift för politisk filosofi och dess artikel av statsvetarna Göran Duus-Otterström och Mikael Persson. Själva artikeln ”Saknar vänstern respekt för individens rättigheter? En experimentell studie.” finns att läsa på nätet.

Ytterligare resonemang kring artikeln finns hos Danne Nordling och hans blogg Skattepolitk och samhällsfilosofi.

Claes Arvidsson

Den 9 september 2013 är det Stortingsval i Norge. Att döma av opinionsundersökningar kommer den rödgröna koalitionen under ledning av Jens Stoltenberg att förlora valet och Høyres Erna Solberg tar över som statsminister. Antingen tillsammans med Fremskrittspartiet ensamt  eller tillsmmans med Venstre och kanske även med Kristelig Folkeparti

Men det finns flera tänkbara kombinationer. Aftenposten har listat 16 stycken möjliga sätt att lägga regeringskabalen.