Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Med anledning av ledarartikeln Varför skulle Malmö göra något? (23/1), har följande kommentar inkommit:

Jag välkomnar Per Gudmundsons inlägg om Malmö och skatteutjämningssystemet. Låt mig dock få vidga resonemanget något. Malmö är idag Skånes, och därmed Sydsveriges, viktigaste jobb- och tillväxtmotor. Fyra av tio jobb i Skåne skapas i vår stad. Malmös försörjningskvot vad gäller arbetstillfällen är 125 procent. Det betyder att det finns ett överskott på 25 procent arbetsplatser i förhållande till vår arbetsföra befolkning i staden. Malmö försörjer alltså långt fler än de som bor här. Ett bra exempel är alla de som pendlar från Vellinge till andra kommuner för att arbeta. Av dem reser 64 procent till Malmö, vilket innebär att en stor andel av Vellinges befolkning tar del av Malmös utbud av arbete, kultur, konst och infrastruktur. Det är fullt rimligt och Vellingeborna är väldigt välkomna. Detta visar också att de senaste decenniernas utveckling i Malmö till stor del även gynnat många av våra kranskommuner och bidragit till dessa kommuners skatteintäkter och attraktivitet som boendeorter, något som Per Gudmundson väljer att bortse ifrån. Tillsammans med våra samarbetspartners på den danska sidan bildar vi dessutom en av norra Europas mest dynamiska gräns- och arbetsmarknadsregioner.

Så när vi planerar och investerar för Malmös framtid gör vi det med insikten att skapa goda förutsättningar för fler jobb och företagsetableringar, ett rikt kulturliv och en välfungerande samhällsservice för hela vår region. Ett ansvar och ett ledarskap som vi gärna tar. Följaktligen för vi nu en mycket aktiv och konstruktiv dialog med våra kranskommuner inför Sverigeförhandlingen om framtidens järnvägsnät, bostadsbyggande och infrastruktur. Detta eftersom vi ser att utvecklingen i Malmö gynnar hela regionen.

En av våra viktigaste utmaningar är att fler Malmöbor, inte minst ungdomar, ska få ta del av stadens utveckling och dynamik. Ett arbete som vi prioriterar. Jag vill dock vara väldigt tydlig på en punkt: Vi kommer att fortsätta att arbeta för ett öppet, globalt och attraktivt Malmö för Malmöbor i olika skeenden i livet. Vi kommer att fortsätta arbeta för att vara en välkomnande stad som skapar förutsättningar för samtliga Malmöbor att kunna utvecklas och bidra till stadens attraktivitet. Vi kommer dock inte att, som Per Gudmundson föreslår, arbeta för att byta ut de Malmöbor som bor här idag.

Vi arbetar varje dag för att Malmö ska utvecklas. Men ska vi lyckas behövs också en samarbetsinriktad regering som ser Malmö som central för hela Sydsveriges tillväxt. Det fick vi höstas. Lika viktigt är insiktsfulla opinionsbildare. Där hoppas jag fortfarande på Gudmundson.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Arkiv