Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Försvarshögskolans rektor Romolo Enmark har satt ned foten och fattat ett klargörande beslut med  högskoledirektören Lars Bergström som föredragande. Jag får väl också gratulera skolans styrelse med tungviktare som landshövding Peter Egardt (ordförande),  generaldirektör Henrik Landerholm, generaldirektör Helena Lindberg och generallöjtnant Göran Mårtensson.

Ärendet gäller Granskning av den interna kontrollen vid ILM (HR/HF 50/2011).

I beslutet av den 4/11 konstateras inledningsvis att förändringar inom försvarssektorn bland annat innebär minskade uppdrag och att detta ställer ILM (Institutionen för ledarskap och management) ”inför en stor utmaning”. Mot den bakgrunden framhålls det begärde ILM: s chef i januari 2011 att en extern granskning av den interna kontrollen skulle ske. Skälet var att ”att fånga upp brister och svagheter i den interna kontrollen, ge förslag på förbättringar och ge institutionen en god grund att bygga vidare på”.

Uppdraget gick till revisionsbyrån KPMG.

KPMG avrapporterade i maj 2011, vilket resulterade i att FHS internt beslöt att gå vidare på egen hand. Sedan bland annat samtal genomförts med personer på ILM kom FHS och KPMG överens om att revisionsfirman skulle revidera sin rapport. Den nya är snällare.

I beslutet sägs nu att utredningsarbetet ger ”kompletterande underlag” för att jobba vidare med det förbättringsarbete som redan pågår. Man konstaterar vidare att ”det får anses klarlagt … att den interna kontrollen inte fungerat väl.”

I beslutet skriver rektor vidare att när det gäller personerna A, B och C – som helt plötsligt dyker upp i dokumentet – har de i vissa fall inte följt det interna regelverket men att något uppsåt inte har funnits. Någon disciplinpåföljd är inte aktuell, eftersom det kräver att ”omständigheterna inte är ringa” och vidare att ”arbetstagaren inom två efter förseelsen skriftligen ska meddelats vad som anförts mot honom/henne”. Rektor betonar också att den interna kontrollen brustit och att regelverken ”inte varit så väl kända i organisationen”.

Det konstateras vidare att A, B och C saknar kunskap om och förståelse för ”vad det innebär att ansvara för uppdrag och ekonomi”. Därför får de inte ha ledningsansvar – om inte institutionschefen anser att så krävs och samtidigt säkerställer att de har gjort sitt ABC.

Ingen har medvetet felat och nu ska det aldrig kunna hända igen.

Slutet gott, allting gott.

Eller?

Historien kan också skrivas så här:

I juli 2009 fick högskoledirektör Lars Bergström information och dokumentation om misstänkta ekonomiska oegentligheter avseende A, B och C. Snabba ryck utlovades.

Den 19 oktober fattades beslut (845/2009:2) om att inleda en utredning innefattande representation, upphandling av konsulter, inköp för personligt bruk (kameror, datorer mm) och telefonkostnader.
Men sedan hände inget.

Samme person som hade informerat Bergström valde därför att i maj 2010 ta uppgifterna vidare till Högkvarteret, som är den myndighet som är storbeställare av uppdrag hos FHS. Först efter påtryckningar från Försvarsmakten, inklusive minskade beställningar, inledde FHS sin granskning  i januari 2011. Det vill säga den granskning som nu beskrivs ha tillkommit på FHS eget initiativ.

Beslutet lutar sig tungt mot att regelverket har varit luddigt och att just de tre granskade inte har förstått regler som alla andra har klarat av. Jag har sett fakturorna och har svårt att förstå att inte A, B och C har förstått. Hade det inte varit bättre att låta någon annan instans än rektorn och högöskoledirektören bedöma var gränsen mellan dumhet och systematisk missförståelse går?

Är det förvånande att forskare söker sig bort från FHS?

Är det rimligt tro att rektor Enmark kan skapa förtroende för verksamheten?

Frågorna borde ligga på utbildningsminister Jan Björklunds bord.

Arkiv