Annons

Ledarbloggen

Daniel Persson

Daniel Persson

Nancy Soderberg skriver i The Daily Telegraph under rubriken ”Hit Argentina where it hurts – in the wallet” att Storbritannien borde göra gemensam sak med USA när det gäller att stoppa bidragen som ännu strömmar in i Argentina. Hanteringen av landets ekonomi sedan 2001 har bestått av ensidigt inställda betalningar och nationaliseringar, ett totalt förakt för all form av kontraktsrätt och medling. Detta har av människor på främst vänsterkanten setts som ett föredömligt sätt att sköta saker på och det har rekommenderats att även Grekland ska bete sig så. En sundare inställning är dock att, i likhet med Soderbergs rekommendationer, istället för att uppmuntra detta beteende bestraffa det. Varför fortsätta skicka pengar till ett land som inte följer reglerna och som dessutom har goda förutsättningar att klara sig självt?

 

Sverige borde sälla till skaran som arbetar för att hejda pengaflödet till Argentina.

Arkiv