Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Lag och ordning är inte någon vinnarfråga i svensk politik. Sysselsättning, välfärd/sjukvård och utbildning väger betydligt tyngre när väljarna rankar vad som haft betydelse för valet. I valet 2010 var det välfärd/sjukvård som var viktigast och i valet dessförinnan var det sysselsättningen. Även frågor som pensioner, miljö, skatter, barnomsorg och klår regelmässigt lag och ordning i mätningarna.

Inte heller i år tycks väljarna prioritera lag och ordning. Enligt Novus senaste opinionsmätning (juni -14) sätter väljarna sjukvården främst, följd av skolan, sysselsättningen, ekonomin och äldreomsorgen. Lag och ordning finns förvisso med på topp 10, men först på plats 8.

Bland en grupp väljare är dock lag och ordning viktigt. 10 procent av Sverigedemokraternas väljare uppgav i valet 2010 att lag och ordning hade varit avgörande för partivalet. Andra partiers väljare rankar lag och ordning avgjort lägre. Vill man undvika att fortsätta tappa väljare till SD är det inte dumt att markera att man vill satsa på lag och ordning. Inte minst Moderaterna lär kunna tjäna på detta – bland väljarna är det flest (23 procent) som anser att Moderaterna har bäst politik på området.

Alliansen lade på torsdagen ett batteri ”Förslag för ett tryggare Sverige”. Alliansen vill skärpa straffen för allvarliga våldsbrott, minska straffrabatten vid upprepad brottslighet, begränsa den villkorliga frigivningen och införa hårdare straff för sexualbrott, bland annat. Man kan ha synpunkter på enstaka förslag – alliansen vill exempelvis utreda en samtyckeslagstiftning, vilket väl kan tyckas vara ett slag i luften – men i det hela är reformpaketet en välkommen fortsättning på det arbete som alliansen har drivit under de gångna två mandatperioderna. Det finns idag fler poliser, och straffen har skärpts. Den årliga Nationella trygghetsundersökningen från Brå uppger dessutom att ”andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste sju åren”. Antalet anmälda brott stiger förvisso – men experterna på Brå lutar mot att det är trygghetsundersökningen som ger en mer rättvisande bild av brottsutvecklingen.

Inte bara är förslagen taktiskt rätt – de är också moraliskt rätt.

När det gäller lag och ordning tycks Sverige sakta vara på rätt väg igen. Men mycket, mycket återstår att göra. och det spelar roll vilka som sitter vid makten om förändringarna ska bli av. Att lag och ordning därför inte viktas högre av väljarna är ett mysterium för mig. Lag och ordning borde vara en valvinnare.

 

Arkiv