Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

I ett inlägg på ledarsidan (26/9) har Björn Lomborg brett ut sig om klimatproblemet. Lomborgs trovärdighet i denna fråga kan naturligtvis diskuteras. Länge tillhörde han förnekarnas skara. För några år sedan modifierade han sin åsikt och erkänner nu att människans utsläpp av växthusgaser har en påverkan. Inget fel i att ändra åsikt. Problemet är bara att han fortsätter att bagatellisera frågan. Han påstår till exempel att en uppvärmning på 1,5-2° C skulle vara positiv för jorden. Han bagatelliserar den förväntade havsnivåhöjningen och bortser helt ifrån de stora skador som i ökad omfattning drabbat olika delar av jorden under senare tid i form av svåra stormar, skyfall och/eller torka.

Lomborgs budskap är förvånande likt det som brukar basuneras ut från olika fossilföretag. Å ena sidan att klimatkänsligheten är låg och därmed problemet inte så mycket att oroa sig över. Å andra sidan att stödinsatser för olika förnybara energislag är meningslösa. Istället ska vi satsa på forskning ”för att med nydanande idéer få ner priset på nästa generation grön energi”.

Jag har inga problem med förslaget om att öka anslagen till energiforskningen. Dess andel av BNP har legat stilla under lång tid och behöver lyftas. Men forskningen måste kombineras med aktiva insatser för marknadsintroduktion. Att ta ny teknik från prototyp till marknaden är den stora utmaningen, inte minst i ett läge där de fossila bränslena fortsatt subventioneras med stora belopp och i flertalet länder inte betalar någonting för de miljö- och klimatskador som de orsakar.

Utan gröna certifikat eller fastprissystem skulle väldigt litet hända. Men med hjälp av dessa stödformer har vi nu nära 300 GW vind och 100 GW sol installerat världen över (Sveriges samlade elkapacitet ligger runt 35 GW). Samtidigt sjunker kostnaderna snabbt, både för vind och sol. Enda chansen att bryta fossilenergins dominans är genom en kombination av forskning och utveckling och direkt stöd för marknadsinträde. Att göra som Lomborg föreslår – att bara forska – är detsamma som att låsa världen än fastare i fossilekonomins grepp. Ett bra alternativ för fossilindustrin, men en katastrof för klimatet!

Anders Wijkman, ordförande i Romklubben

Arkiv