X
Annons
X

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Kvoteringsmotstånd i DN

Även DN:s ledarsida verkar man tycka att kvotering till bolagsstyrelser är en dålig idé. I helgen skrev Susanna Birgersson att lagstiftaren helst bör ”hålla sig borta från företagens rekryteringsförfaranden. Förutom att näringslivets frihet bör värnas, finns det inga riktigt goda skäl till varför kvoteringen i så fall ska stanna vid kön. Ifråga om ålder och etniskt ursprung är styrelserummen väldigt homogena: vita och medelålders. Ska staten bestämma hur många ledamöter med utomnordiska rötter som bör väljas in i varje styrelse? 15 procent? 25? Det är ingen bra idé.”

Så sant. Ett fritt näringsliv mår bättre än ett detaljstyrt och med politiska klåfingrar tilltufsat. Birgerssons reductio ad absurdum-resonemang funkar alltid i kvoteringssammanhang. Varför skulle politiken göra halt vid kön?

En fråga i samma härad, och i mitt tycke än viktigare, är den om vi verkligen tjänar på att ständigt identifiera olika grupper. Är kvinnor i styrelser verkligen ”representanter” för andra kvinnor eller sitter de där på egna och unika meriter? Är en kvinna med två utrikes födda föräldrar och nedsatt hörsel i kvoteringssammanhang representant för tre grupper (kön, etnicitet, funktionsnedsättning) och hur ser hennes kvoteringsandel i så fall ut? Eller är hon helt enkelt bara sig själv?

Inga enkla frågor. Men principen om att lika rättigheter alltid är rätt, är enkel.

Arkiv