Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Du är kassör i riket, landstinget och kommunen och ger i år 273 000 silvermynt till skolan (som av en ren händelse lika många miljoner som Sveriges skola kostar, från förskola till och med universitet).

Av dessa 273 000 silvermynt ger du 20 500 silvermynt till friskolor, och 252 500 silvermynt till offentligt ägda skolor.

De där friskolorna gick med hela 616 silvermynt i vinst, alltså gick 272 384 av dina silvermynt till något annat än vinst.

Av de 616 silvermynt du delade ut i vinst gick 150 tillbaka till din egen kassa i form av vinstskatt medan hela 50 silvermynt försvann till ägarna. Av alla dina silvermynt delades 272 950 alltså INTE ut till ägarna.

Nu är du inte alls nöjd med resultatet av de 273 000 silvermynt som skolan kostar dig. Därför är din första prioritet naturligtvis att ägna all uppmärksamhet åt de 50 silvermynt som försvunnit i form av vinstutdelningar till någon annan.

Blir så jobbigt att ägna tankemöda åt övriga 272 950 silvermynt, ju.

För att tala klarspråk: Den svenska skoldebatten är en cykelställsdebatt, och antagligen en av de tyngst vägande förklaringarna till att det går som det går i PISA.

Peter Granström

Arkiv