Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Det finns många skäl att tycka om USA – och många att ogilla USA också för den delen. Men om man ska välja vad det sämsta med Amerikas förenta stater är, så är det nog att man här praktiserar dödsstraff. I en av världens största demokratier hänger man kvar vid denna rättsskipning där staten överlagt tar en människas liv.

Frågan är aktuell just nu eftersom en man med hjärnskador har avrättats i Texas. Jag vet inte mer om de dåd han var dömd för än vad som står i notisen, men det gör varken till eller från. Min inställning till dödsstraff gäller oaktat vem det är som avrättas. Det är helt enkelt inte rätt.

 

Det går åt rätt håll i USA och i världen, det gör det. Amnesty rapporterar mer eller mindre årligen om att dödsstraffet är på tillbakagång och ser man till just USA så är den minskande trenden stark även där. Allt fler stater avskaffar dödsstraffet – i år har Connecticut gjort det, förra året fattades samma beslut i Illinois.

Men även om det går åt rätt håll så kvarstår den där bilden av USA som den udda fågeln i Amnestys rapporter. Så även i år. För när man tittar på listan över vilka länder som har genomfört flest avrättningar under året domineras listan föga förvånande av diktaturer. Listan för förra året ser ut så här:

 

Avrättar flest:

  1. Kina
  2. Iran
  3. Saudiarabien
  4. Irak
  5. USA
  6. Jemen
  7. Nordkorea
  8. Somalia

 

Det är sannerligen inget vackert sällskap som USA intar femteplatsen i. Att landet år efter år förblir representerat på denna lista är en skam.

Arkiv