Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

I dag föll domen i Arbetsdomstolen mot en officer som gärna gör utlandstjänst men som har motsatt sig formerna för hur Försvarsmakten infört tjänstgöringsplikt i missioner utomlands. Han blir avskedad. Som en följd av domen kommer ytterligare sex officerare att avskedas.

Enligt Officersförbundet har åtminstone 12 militära befattningshavare beordrats på insats mot sin vilja. En medlemsundersökning som förbundet har gjort visar även att ”påtryckningar förekommer för att få personal att söka svårbemannade insatsbefattningar med hänvisning till att man annars måste beordra ut folk i tjänst. I den mån sådant förekommer kan det innebära att det finns personalproblem som aldrig kommer upp till ytan.”

Missnöjet med ÖB:s fyrkantiga personalpolitik och inte minst sättet att genomföra i och för sig riktiga förändringar var redan stort. Det missnöjet lär inte bli mindre efter dagens AD-dom. En riktig pyrrhusseger.

Arkiv