Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är knappast av egennytta som Jan Björklund vill se kärnkraften utbyggd, för själv har han inga problem med energiförsörjningen. Han går för fullt morgon, middag och kväll. Året runt.

Det har varit till stort gagn för Sverige. Genom sina insatser före och under regeringstiden har Björklund mer eller mindre på egen hand förändrat hela den skolpolitiska dagordningen.

Politikerna fortsätter att gräla, men numera handlar det om långt mer meningsfulla saker. I dag handlar debatten om hur kunskapsresultaten kan förbättras och hur viktigt det är med kvalificerade lärare, men det är faktiskt inte länge sedan ämneskunskaper kunde beskrivas som dammigt strunt och lärare som vilka kommunaltjänstemän som helst.

Som minister har Björklund tagit initiativ till förändringar över hela linjen. Det är inte mycket av skolvärldens politiska förutsättningar som ser ut som de gjorde innan alliansregeringen trädde till. Jag har mina dubier på en del punkter men som helhet har reformerna varit en välgärning.

Nu måste de få chans att sjunka in och börja fungera.

Kunskapsskolan behöver fortfarande starka företrädare på den nationella scenen, och det krävs noggrann uppföljning av alla förändringar som gjorts. Kommunpolitikerna och friskoleledarna, som har det praktiska ansvaret, ska känna att de möter höga förväntningar.

Men det är inte läge för någon ny reformomgång. Vad som behövs är inte nya stora riksdagsbeslut utan kommunpolitiker, som ställer tydliga krav på sina skolledare, och rektorer som utövar ledarskap och ser till att lärarna inte dränks av administrativa plikter. Skolans anställda måste få chans att jobba.

Jag har inget att invända mot betyg i fjärde klass, kinesiska i sexan eller examensprov på gymnasiet, som Jan Björklund och FP föreslog i går. I princip. Däremot i praktiken.  Skolan är inte färdigreformerad, men låt den vara färdigreformerad just nu. Ta en paus. Ge lärarna arbetsro.

Björklund kan få utlopp för sin energi på andra fält. I rollen som forskningsminister, till exempel. Eller än hellre, Fredrik Reinfeldt, som justitieminister i en ombildad regering.

Arkiv