Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

”Delar av borgerligheten förstår inte marknadsekonomi” är den minst sagt magnetiska rubriken på en intervju i nya numret av Neo. Personen som innehar åsikten är Magnus Henrekson, Vd på Institutet för Näringslivsforskning och tidigare professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Det är en liten pinne i brasan, helt klart, men av en viktig art eftersom frågan är något som alla vänner av marknadsekonomi bör kontemplera. Henrekson förtydligar som följer:

”Men han skiljer på att vara pro market och att vara pro business – att konstatera att fria, men korrekt reglerade, marknader skapar välstånd, och att försvara enskilda företagsintressen. Han är noga med att påpeka att en liberal nationalekonom sysslar med det förra. Det senare är en fallgrop som lockar borgerliga politiker och debattörer med bristande insikter om nationalekonomi, säger han.”

 

För att höja temperaturen ytterligare passar Henrekson dessutom på att skicka en pil mot Hälsans förskola, som figurerade i Uppdrag granskning i våras. ”Girighet, rent ut sagt”, fräser han upprört:

”Är du inte orolig att folk ska tappa förtroendet för systemet med vinstuttag i välfärden när till och med du som chef för IFN uttrycker dig så här om Hälsans förskola?

– Det här handlar i första hand om rätt eller fel, sant eller falskt, inte om vilka konsekvenser det ena eller andra kan få för opinionen.

– För det andra är det just oseriösa företag, som underminerar stödet för systemet med vinstuttag i välfärdssektorn. Och för marknadsekonomi överhuvudtaget. Det finns många hot mot fri företagsamhet, men ett av de största hoten är företag som levererar dåliga saker. Som utnyttjar en ojämlikhet i relationen till kunden så att kunden råkar illa ut.”

 

Se där två viktiga ledstänger att hålla i för alla vänner av marknadsekonomi.

– Rätt eller fel är ändå alltid rätt eller fel. Det har ingen rätt att bortse ifrån, oaktat ideologi.

– Oseriöst företagande är ingenting att värna, oseriöst företagande är ett hot mot allt företagande.

 

Helt klart en läsvärd intervju. Hela texten hittar du här.

Arkiv