Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

I en serie inlägg har villkoren för de svenska soldaterna – och Försvarsmakten som arbetsgivare tagits upp. Diskussionen fortsätter med en replik av fänrik Carl Lennerman vid Livgardet (tidigare inlägg här, här, här, här och här):

Försvarsmakten är under omorganisation och har det senaste åren påbörjat förändringar som radikalt ändrat arbetsförutsättningarna för en hel yrkeskår. Bland annat har man övergått till att ha kontraktsanställda soldater och infört ett tvåbefälssystem bestående av taktiska officerare och specialistofficerare. Dessutom införs det kritiserade affärssystemet PRIO för hantering av bland annat inköp, arbetstidsplanering, lön och tjänsteresor.

På grund av den extremt höga takten i vilken omorganisationen sker så håller Sveriges makthavare –och till del Försvarsmakten – på att bryta ryggraden på den svenska Försvarsmaktens yrkeskår som i vårt nya system består av både officerare och soldater.

Övergången till ett tvåbefälssystem med taktiska officerare och specialistofficerare är i grund och botten en klok tanke som ligger i linje med övergången till ett yrkesförsvar. Avsaknaden av en tydligt formulerad målbild och en löpande analys av behovet av antalet taktiker och specialister har dock gjort att fel person har hamnat på fel plats och att många officerare på grund av detta har valt att söka anställning på den civila marknaden istället.

Som exempel så har cirka 40 procent av den första kullen med specialistofficerare på Livgardet valt att lämna Livgardet för civil anställning. Vidare sitter samtliga tio taktiska officerare ur 2010 års avgångsklass på specialistbefattningar som de för övrigt fick på bekostnad av de specialofficerare som gick ut 2008.

Bristen på instegsbefattningar för taktiska officerare jämte för stora avgångsklasser kommer nu i sommar att tvinga nyexaminerade taktiska officerare att söka arbete på den civila marknaden då det inte finns plats på de förband som de önskat. Att Försvarsmakten erbjuder alla anställning, men på annan ort eller på fel befattning är en nödlösning som inte svarar upp mot de personliga och yrkesmässiga behov som en ung officer har. Försvarsmakten måste vara tydligare och ge individen en möjlighet att välja militära eller civila studier i stället för att efter tre års studier stå utan anställning med ett diplom i handen och en examen som utan komplettering är ”värdelös” på den civila marknaden.

Väl anställd har arbetsförutsättningarna ändrats radikalt för den taktiske officeren då denne nu är arbetsgivaransvarig för sina cirka 30 anställda samt ansvarig för all administration som hör detta till. Det tillsammans med införandet av system PRIO, som är allt annat än användarvänligt, binder taktikern vid skrivbordet i allt för stor utsträckning. Detta leder till att denne inte kan utöva sitt ledarskap över plutonen, som vid insats kan vara avgörande för framgång eller nederlag.

Kombinationen av yrkessoldater och ett kraftigt ökat administrativt ansvar för den taktiske officeren gör att det i dagsläget är omöjligt att utveckla de mer praktiska sidorna av plutonchefsrollen vilket redan har fått konsekvenser. Äldre erfarna officerare väljer att kliva åt sidan för att yrket i dess nya tappning inte motsvarar deras syn på officersyrket. Detta gör att Försvarsmakten blöder kompetens, som om det får fortsätta, kommer vara förlorad för alltid.

För att förvärra saken är det inte bara den svenska officerskåren som blöder utan nu åderlåter man även soldatleden. Ytterst få, om ens någon, inom Försvarsmakten har valt sitt yrke för ekonomisk vinning men våra soldater är de mest missgynnade och eftersatta inom vår organisation. Med en ingångslön på 16 300 kronor i månaden klarar de knappt att betala mat och boende som inflyttade till Stockholmsområdet. I stället tvingas soldaterna att starta tillfälliga kollektiv där de delar på utgifterna i väntan på ett hyreskontrakt, som i Storstockholm innebär en väntan på 4-6 år.

Försvarsmakten har nu valt att tvinga dessa soldater att söka egen bostad eller att säga upp sig. I stället för att låta förändringen ta tid och vänta in de alternativa boenden som är under framtagande så säger vi tack men nej tack till duktiga, motiverade och färdig utbildade soldater. Soldater som fram till nu har varit några av världens bästa och som har gott renommé över hela världen.

Försvarsmakten som arbetsgivare kanske inte bryr sig, eftersom det kommer att finnas fler att fylla platserna med. Frågan är dock om vi med detta förhållningssätt till vår värdefullaste resurs, riskerar att hamna i en situation där vi likt andra länder med yrkesarméer rekryterar ur grupper med kriminella och utblottade. Där ordningen bygger på sträng disciplin och bestraffningar.

Beslutet är fattat och det är min uppgift som yrkesofficer att genomdriva detta, jag hoppas bara att jag i min Försvarsmakt har rätt att uttrycka mina åsikter kring fattade beslut!?

Under tiden fortsätter våra soldater och officerare att kliva upp ur sängen varje morgon, klä på sig sin uniform och gå till ett jobb vars yttersta konsekvens innebär att de kan förlora sitt liv för att försvara rättigheter såsom demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet. Rättigheter som vi i Sverige tar för givna, men som svenska soldater försvarar för dem som inte kan göra det själva.

Fk Carl Lennerman
Livgardet

Arkiv