Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Saudiaffären – som briserade efter Ekots avslöjande i våras – handlade om två saker. Som så ofta i skandaler kom skadehanteringen att få mer uppmärksamhet än saken i sig med alla dess underliga turer. Slingrandet och otydligheten kring ”vapenfabriken” lämnade en besk smak efter sig. Regeringen slog ifrån sig. Särskilt slog man ifrån sig när det gällde bildandet av ett bulvanföretag för att göra det möjligt att slutföra affären.

Sten Tolgfors ställde till och med frågor om bulvanföretaget till FOI.

I debatten framfördes på goda grunder tanken att skademinimeringen ytterst handlade om att skydda  försvarsministern. För utomstående var – och är – det verklighetsfrämmande att FOI skulle ha bildat bulvanföretaget  SSTI utan något slags godkännande från försvarsdepartementet. Något skriftligt bevis på den saken har dock inte funnits.

Nu har Ekot redovisat ett mejl med en innehållsligt fyllig bilaga som skickades från FOI till försvarsdepartementet den 20/1 2010 som bevisar att regeringen kände till bulvanföretaget. Mottagaren förnekar dock att ett sådant mejl existerar – och det existerar inte heller i diariet. Ekot har för sin del hämtat det från FOI.

Här lurar minst två fel. Om mejlet inte diariefördes var det fel. Om diariet har raderats i efterhand är det inte bara fel så där i största allmänhet, utan något mycket, mycket allvarligare.

Saudiaffären bidrog till att Sten Tolgfors avgick. Nu säger Karin Enström om Ekots nya avslöjande att hon utgår från att allt gått rätt till. Något mer kan faktiskt krävas.

Här, här och här är några kommentar som jag skrev när det begav sig.

Arkiv