Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Tidigare idag meddelade Skatteverket att dubbelmomsen för app-företag ska minskas till en, enkel moms. Gott så. Branschen och företagarorganisationer har jobbat för detta sedan 2009 och det har tagit lång tid för Finansdepartement och Skatteverk att rätta till det EU-relaterade eländet.

Under ett seminarium anordnat av Företagarna, Svenskt Näringsliv, Dataspelsbranschen, IT&Telekomföretagen och Svenska förläggareföreningen diskuterades frågan.

Hans Lindberg, statssekreterare i Finansdepartementet, deltog och beskrev hur krångligt det kan vara med skatter, i synnerhet om de är dubbla och i särskild synnerhet om EU dessutom är inblandat. Lindberg var dock positiv till branschens initiativ och var nöjd med dagens besked från Skatteverket.

På min direkta fråga om departementets agerande i just denna fråga – som drivits av vad Lindbergs chef kallat särintressen – ska tolkas som att man numer ser dessa företag som allmänintresse, allmänt nog för att ta på allvar, svarade statssekreteraren att detta är av allmänintresse.

Så bra!

Det ligger alltså i allmänhetens intresse att vi har företag som växer och utvecklas. Det är en bra utgångspunkt.

Arkiv