Annons

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

Debatten om kommunismens medlöpare i Sverige engagerar många. Efter min artikel om Kambodja, Jan Myrdal och svenska akademikers syn på kommunismen trillade det in ett stort antal mail från personer med minnen från 68-vågens år. Lennart Stenflo, professor emeritus i teoretisk plasmafysik vid Umeå universitet, skriver i årets upplaga av Kungl. Skytteanska samfundets årsbok om sin tid som gästforskare i Sovjetunionen. Han beskriver hur bilder på Lenin och Stalin hängde utanför lärarnas och studenternas matsal även i Umeå.

Flera lärare vid Umeå universitet hade enligt Stenflo under Kalla krigets dagar ”nära politiska förbindelser med Sovjetunionen”, och när Stenflo reste till Sovjetunionen för gästforskning, på inbjudan av landets vetenskapsakademi, tog KGB snabbt in honom för förhör. Det visade sig att de hade bra koll inte bara på hans verksamhet vid Umeå universitet utan också hans tonårstid och liv i övrigt. Eftersom Säpo:s arkiv över svenska kollaboratörer med Sovjetunionen och dess satellitstater förblir stängt för allmänheten kan ingenting bevisas, men att KGB helt enkelt informerats av andra lärare i Umeå är ingen omöjlig tanke.

Vi vet att inte bara Sovjetunionen, utan också flera andra diktaturer, hade armar i Sverige via sina vänskapsföreningar (jag skrev om några av dessa i Svensk Linje 3/2008). Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola, gjorde med boken Inte bara Stasi. Relationer Sverige-DDR 1949–1990 (Carlsson 2009) ett viktigt bidrag till den tyvärr ganska magra forskningen om den svenska vänsterns band till de kommunistiska diktaturerna under det kalla kriget. Även svenskars organiserade samarbete med andra diktaturer måste belysas och klargöras.

Arkiv