Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

P { margin-bottom: 0.21cm;När dåliga skolor läggs ner

”Från toppåren 2007-2008 sjunker antalet gymnasieelever fram till 2015-2016 med en fjärdedel.” skriver Dagens Samhälle (DS) i veckans nummer. Självklart påverkar det gymnasieskolornas ekonomi och framtidsplaner. När elevantalet sjunker gör även intäkterna det. Så kanske är det inte så märkligt att skolor får lägga ner eller tas över av dem som har ekonomiskt utrymme att ta risker och perioder av nedgångar.

Men det finns ytterligare bekymmer som hämmar de mindre aktörerna. Regelverk och kontrollsystem, som i all välmening inrättats för att garantera kvalitet och likvärdighet, har också lett till likhet i meningen konformitet. Academedia som är en av dem som tagit över ett antal mindre aktörers verksamhet, vet vad det handlar om. Skolföretagets Vd Marcus Strömberg säger till DS att man tagit över flera föräldrakooperativ. ”De orkar inte med alla krav. Vi gör det tack vare vår storlek.” Det finns en motsättning mellan detaljregleringar och mångfald.

John Bauerskolorna har tydligt märkt av det sviktande elevunderlaget och avvecklar nu sin gymnasieverksamhet. Andra aktörer ska ta över och förhoppningsvis kan de flesta skolorna finnas kvar, men i annan regi.

Det har funnits kritik mot John Bauers utbildningskvalitet och mot bakgrund av det kan nya huvudmän vara högst välkomna. Huvudsaken är att elevernas rättmätiga krav på kvalitet och på engagerade huvudmän tillgodoses.

Arkiv