Annons

Ledarbloggen

Maria Eriksson

Maria Eriksson

”Låt oss börja med det stora antal människor som lever på
mindre än 1 USD om dagen. För dem behövs inga hårklyverier om hur fattigdom ska
definieras.”, skriver signaturen Patrik, apropå EUs fattigdomsmått.

Jo, detta är ett annat problem med det här
fattigdomsbegreppet. Det är uppenbart att det är en milsvid skillnad mellan att
kallas fattig i Sverige, och att vara det i Somalia.

Rädda barnen har just nu en kampanj kallad Livets lotteri
där man ta en lott och se var i världen man ”föds”. Lotteriet utgår ifrån befolkningsstatistik
över världen och visar att det är högst osannolikt att födas i Sverige, däremot
är ”risken” stor att födas i ett utvecklingsland.
Detta är en slags variant på Rawls okunnighetens slöja – hur skulle du vilja att
världen såg ut om du inte visste vilken plats du skulle ha i den?Och då
framstår det som uppenbart att det viktigaste fortfarande är att minska den absoluta
fattigdomen.

Lyckligtvis finns det glädjande nyheter på det området.
Enligt en ny studie har andelen som lever på mindre än 1 USD om dagen minskat
drastiskt i Afrika söder om Sahara sedan mitten av 1990-talet. (Intressant att notera i grafen är för övrigt den tydliga korrelationen mellan ökad BNP och minskad
fattigdom.)

Arkiv