X
Annons
X

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Det var statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet, Bettina Kashefi som avslöjade det. På ett seminarium om Australiens arbetsmarknadspolitik som Almega arrangerade i fredags, ställde jag frågan om Moderaternas saktfärdighet. När S, MP, C, FP och KD säger att det krävs fler arbetsförmedlande aktörer för konkurrens och alternativ till Arbetsförmedlingen, säger Moderaterna ingenting. Vad är vitsen med att vägra?
Vitsen, kunde statssekreteraren berätta, är att man måste reformera med försiktighet och omdöme. Det får inte gå för fort.
M och statsråden kan vara helt lugna vad gäller aktuell speed limit på reformer. Ni klarar er innanför tillåtna gränser!
Men! Kashefi sade att det numer finns på papper att även M tillåter de sina att tala om konkurrensutsättning. Nästan. I Moderaternas arbetsgrupp om ekonomi och framtid finns en passus om arbetsmarknadens funktionsgrad. Där står också att läsa:

Undersökningar visar att förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt vilket kan försvåra myndighetens uppdrag med matchning genom att en del av arbetsgivarna och arbetssökandena inte använder sig av förmedlingens tjänster. En granskning från Riksrevisionen visar också att Arbetsförmedlingens kontor använder sina resurser olika effektivt när det gäller att förmedla arbete. Empiriska utvärderingar visar inte heller på något stöd för att de kompletterande aktörerna har förbättrat matchningen.
Systemet med de kompletterande aktörerna måste utvecklas och förbättras. Dessutom bör Arbetsförmedlingen utöka antalet tjänster inom vilken Lagen om valfrihetssystem (LOV) används. Arbetsförmedlingen behöver också ytterligare öka sina
arbetsgivarkontakter. Att många företag inte använder Arbetsförmedlingen i rekryteringsprocessen drabbar särskilt de grupper s
om saknar sociala nätverk och andra nätverk kopplade till arbetsmarknaden. Vi utvecklar gärna Arbetsförmedlingen i dialog med arbetsmarknadens parter. Inom ramen för samverkan mellan regeringen och arbetsmarknadens parter kan en översyn av Arbetsförmedlingens verksamhet rymmas.

Knappast radikalt, men lägger man den goda sidan till kan det kanske vara något.

Arkiv