Annons

Ledarbloggen

Ivar Arpi

Ivar Arpi

Det finns forskning och så finns det forskning. Placera citationstecknen som ni vill i föregående mening. I Norge har nyligen dragit in en satsning på genusvetenskapen som man hade haft sedan 1996. Det har diskuterats om det berodde på hård kritik om ämnets ovetenskaplighet och partiskhet, som institutionerna inte förmådde bemöta. Och visst, genusvetenskap är mer ideologiproduktion än sökande efter kunskap. Mer en politisk agenda än ett forskningsfält. Med detta sagt finns det givetvis genusvetenskapliga avhandlingar som håller måttet. Men oftast blir det seminarier och tankar av den här typen: ”Genusforskare analyserar 1980-talets ubåtskris”. Det kan inte bara vara jag som blir nyfiken.

”På ett symboliskt plan kan ubåten som gick på grund ses som den absoluta kränkningen. En annan stat penetrerar den egna nationens, i det här fallet Moder Sveas gränser.”, säger Emma Rosengren. Penetration! Den absoluta kränkningen!  Jomenvisst.

Rosengren menar vidare att försvaret av Sveriges gränser i själva verket inte var ett försvar. ”[…] Militära insatser orsakar stort lidande bland civila, och särskilt drabbade är kvinnor. Resultatet blir alltså inte skydd utan det omvända”, säger hon.

Och visst har hon en poäng, eller hur? Det var ju mest män både i den ryska ubåten och det var svenska män på land. Knappast någon särskilt genusmedveten krigföring!

Anna Lundberg menade att ubåtskrisen ledde till att ”maskuliniteten började krackelera” och ”ifrågasättandet av traditionella könsroller tog vid”. Allt till följd av penetrationen som ubåten utsatte Sverige för. Manligheten tål inga penetrationer, verkar Lundberg mena.

Man ska inte raljera. Forskning är allvarliga saker. Genusforskare är allvarliga människor. Men har de verkligen inte bättre saker att göra med sin tid? Någon gång, ibland, då och då, kunde de väl ändå använda vetenskapsperiskopet och kika lite på viktiga saker i den verkliga världen.

 

 

Uppdatering: I en tidigare version hävdades i texten att genusvetenskapen som ämne lagts ned i Norge. Det stämmer inte. I stället rör det sig om att man avslutat en riktad satsning på genusvetenskap som Norge hade haft sedan 1996. 

Arkiv