Annons

Ledarbloggen

Daniel Persson

Daniel Persson

Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.

Detta går att läsa på samfundets hemsida. Det är någonting man kan ha olika uppfattning om, men det är nog inte mycket att anmärka på vad gäller själva beslutet. Uppfyller de kriterierna ska de gott kunna tas upp som ett religiöst samfund. Att det inte känns särskilt seriöst är en annan femma. Längre ner i pressmeddelandet står följande att läsa:

Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

Låt oss hoppas inte. Vill samfundet lobba för andra lagar så lycka till. Men att hoppas att svenska lagar ska åsidosättas för att kopimisterna nu är ett registrerat samfund är skrämmande och visar, kanske inte helt oväntat, på en bristande uppfattning av vad religionsfrihet går ut på. Religionsfrihet är bra och i min mening nödvändigt, men religion får aldrig bli en anledning att bryta mot ett lands lagar. Det gäller oavsett vilken religion det är.

Arkiv