Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

I det nya numret av Neo finns en längre intervju med vår nya justitiekansler, Anna Skarhed. Det visar sig att hon kanske inte är sådär jätteintresserad av nya och sociala medier.

I sig är väl inte det ett problem. Man kan faktiskt leva ett fullgott liv alldeles utan bloggar och tweets. Men det blir lite problematiskt när kunskaperna om de sociala medierna inte räcker till för att diskutera de juridiska aspekterna – något som torde vara ett hyfsat aktuellt ämne för en JK.

Men, när Skarhed tillfrågas om problematiken hybridformer av etablerade medier-bloggar i relation till tryckfrihetsförordningen lämnar svaret en del att önska, minst sagt:

– Jag tror att många vill ha en diskussion som tar sig tid att komma i mål, där vi pratar i hela meningar. Där vi till och med kan återkomma och diskutera en gång till. Jag tror det är nödvändigt för att få fram bra beslut och komma till konsensus. Då kan det finnas skäl att ta ett steg tillbaka från det hysteriskt mångfacetterade, plötsliga och snabba. Jag tror inte att den mänskliga hjärnan ännu har anpassat sig så att den kan ta in och bearbeta information så snabbt som tekniken nu tillåter.

Men det är möjligt att jag har fel. Kanske har nästa eller nästnästa generation bloggat och twittrat så mycket att deras hjärnor anpassat sig och kan komma till bra resultat på det sättet.

Prata i hela meningar? Hysteriskt mångfacetterat? Nästnästa generation hjärnor? Ursäkta, men det där håller inte. Skaffa konsult! Eller nej. Skaffa bara ett konto på Fejan och Twitter. Det är billigare än konsulter och hjärnan fattar faktiskt baletten förvånande snabbt. Jag lovar!

Läs hela svaret, och hela intervjun här. (pdf)

Arkiv