Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Frågan om den optimala pensionsåldern är klurig. En del upplever arbetslivet som att de sista åren inför pensionsålder är hopplöst tröttande. Andra känner att de faktiskt är som bäst, som mest kunniga på sitt område, dagen de går i pension. Olika villkor under yrkeslivet ger naturligtvis olika syn på pensionen. Så finns samtidigt en pågående diskussion om s k åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. En del beskriver hur de efter 50 inte längre är önskvärda och arbetsgivarna efterfrågar i stället en topputbildad 25-åring med yrkeserfarenhet. Och nog är åldersfixering ett dilemma i tiden, inte bara för dem som söker jobb eller nya karriärvägar. Av rent ekonomiska skäl är det också nödvändigt att fler av oss stannar i yrkeslivet längre. I och med att vi – lyckligtvis – blir allt äldre och dessutom utbildar oss och ”jordenrunt-luffar” längre, blir andelen yrkesverksamma år av livet mindre och mindre. Med gemensamma försäkringssystem blir försörjningsbördan för dem som befinner sig på arbetsmarknaden mycket tung. Med tiden kommer det inte att hålla.
Mot bakgrund av detta är behovet av nya regler för pensionsålder nödvändiga. En flexibel pensionsålder är bra. Det är också av såväl livsstils- som ekonomiska skäl nödvändigt att reformera när och hur pensionsåldern ska bestämmas för var och en.
För dem som vill arbeta längre och som inte ser pension som en naturlig följd av att fylla just 65 eller 67 eller 69 är en höjd
åldersgräns viktig.
Men, och detta är väsentligt, för att det ska bli möjligt för så många som möjligt krävs en arbetsmarknad med flexibilitet och rörlighet. Där det är naturligt och vanligt att byta karriär och yrkesbana under livets gång. Synen på anställningar som livstidslånga är fängslande i mer än ett avseende och måste förändras. I Sverige är benägenheten att byta jobb och inriktning under yrkeslivet särskilt låg. För att flexibel pensionsålder ska bli flexibel måste också arbetsmarknaden bli det. Regeringen har börjat jobba på det första. Det ser sämre ut vad gäller flexibilitet för dem som ännu jobbar.

Arkiv