X
Annons
X

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Det spektakulära helikopterrånet hade kunnat få ett annat förlopp om det funnits en fungerande samverkan mellan polisen och försvaret.

Flygvapnet hade två Jas Gripen i luften
(med anledning av ryska och Nato militärövningar) och när stridsledningen
fick kännedom om rånet beslöt jaktledaren att styra om planen och
anmälde sedan till insatsledaren på Flygtaktiska staben att man var
beredd att stödja polisen med de två Jasplanen.

JAS
39 har en utmärkt radar
som upptäcker helikoptrar utan problem (den
roterande rotorn ger hög dopplereffekt). Helikoptern behöver inte ens
flyga utan det räcker att ”vispen” är igång. Att beordra flygplanen mot
Södertörn i beredskapsläge två till tre mil från Västberga med
spaningsriktning norrut hade inte varit något problem.

Toppen
skulle man kunna tycka. Order hade kunnat ges om att helikoptern skulle
följas, identifieras, avvisas, bekämpas osv. Men det kom aldrig någon
sådan order. Beskedet blev i stället ”ingen insats – detta är en
polisiär fråga”.

Det här ställer både försvarsledningen och polisledningen i en mycket märklig dager.

Varför och på vems order avbröts insatsen?

Vilka kontakter fanns mellan polisledning och försvarsledning?

Tackade någon nej till samverkan eller samordning?

Arkiv