Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Från Stadshuset i Stockholm kommer ideligen utspel om hushöjder som vore det en partipolitisk fråga. Från alla partier utom de liberala förväntar jag mig inget annat än estitikpolitik. Det hör till att politiker som har en idé om hur den färdiga människan ska uppföra sig också har en idé om hur den färdiga staden som hon bor i, ska se ut. Höjden på husen liksom färgen och formen ska möjliggöra beteenden som politikerna vill se hos medborgarna.

Partier som koketterar med att kalla sig liberala borde däremot ha mindre egna idéer om den perfekt staden och i stället ha medborgarna som utgångspunkt för stadsplanering. Hur och var vill man bo. Hur och var vill man flanera. Samt Hur och var vill man köra bil.

Det är därför med en smula besvikelse jag tar del av det senaste utspelet från Stadshuscentern som nu vill stänga hela Kungsgatan för trafik.

Det går inte.

Det är alldeles uppenbart inte mindre framkomliga trafikleder stockholmarna behöver och vill ha.

 

Arkiv