Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

Det behövs en bredare debatt om försvars- och säkerhetspolitiken och det är bra att SvD:s serie av artiklar på ledarplats bidrar till detta, skriver Centerpartiets försvarspolitiske talesman Staffan Danielsson.

Inför nästa försvarsbeslut behöver nu en omvärldsanalys göras av t ex försvarsberedningen, där Rysslands utveckling och de växande energiflödena i Östersjön intar en central roll. Det är möjligt att Sverige behöver förstärka sin militära närvaro i Östersjön, vilket kan ske på en rad olika sätt. Jag tvivlar dock på att ett nytt pansarregemente och en brigad på 5 000 man på Gotland, vilket Folkpartiet vill, är det mest närliggande alternativet.

Det är viktigt att Sverige genom dialog och synpunkter påverkar samhällsutvecklingen i Ryssland i positiv och demokratisk riktning. Mycket har förbättrats sedan järnridån föll, men mycket inger fortsatt oro. Det är av stor vikt att Ryssland alltmer integreras i östersjösamarbetet.

Centerpartiet står fullt bakom övergången till ett flexibelt och rörligt insatsförsvar, baserat på frivillighet i stället för på värnplikt. Denna utveckling sker i de allra flesta länder, och när värnplikten endast omfattade mindre än 5 procent av årskullen blev en övergång till frivillighet naturlig.

Insatsförsvaret ska försvara Sverige och ska också delta i internationella fredsinsatser. Ambitionen är att Sverige kunna bidra med ca 2.000 soldater uthålligt till detta. I dagsläget handlar det om ca 700, och det är möjligt att målet behöver reduceras. Försvarsbudgeten står nämligen i vanlig ordning inför utmaningar. En hel del talar faktiskt för att vår försvarsbudget på sikt behöver öka. Jag har länge pekat på att vi i Sverige har halkat efter våra nordiska grannländer. För några decennier sedan avsatte Sverige 2,5 procent av bnp eller bni till försvaret – mest i Norden. I dag avsätter vi under 1,2 procent – minst i Norden.

Det är alldeles uppenbart att de resurser som vi satsar på vårt försvar kan utnyttjas allra effektivast ju närmare och mer långtgående som vi kan acceptera att samarbeta med andra demokratier.

Samtidigt gäller det motsatta om vi isolerar oss i Sverige, med egna tekniska lösningar och standarder och utan nära samarbeten med andra. Då blir det väldigt dyrt att på egen hand skapa säkerhet.

Centerpartiet är tryggt med Sveriges militära alliansfrihet. Men mycket vatten har runnit under broarna de senaste decennierna, och man ska inte längre överdriva dramatiken mellan att vara det mest aktiva landet i Natos partnerskap för fred eller att vara medlem. Argumenten för alliansfrihet är väl kända liksom det djupt rotade stödet för detta i landet. Ändå är det viktigt att analysera verkligheten och bredda debatten i dessa viktiga frågor. Alternativet, att utgå från gamla sanningar som inte bör vägas mot den oerhörda omvärldsförändring som har skett och sker, är en mycket passiv linje.

Staffan Danielsson
Försvarspolitisk talesperson (C)

Arkiv