Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Dumpa vårdnadsbidraget så kan vi samtala om familjepolitiken, skriver Mona Sahlin (Brännpunkt 30/5). Vilket i klartext betyder: de borgerliga bör dumpa sin familjepolitik och ställa upp på vår.

Men vårdnadsbidraget är hela Alliansens familjepolitik, vad Sahlin än vill antyda. I den familjepolitiska uppgörelsen, som presenterades tre veckor före valet, har vårdnadsbidraget ett eget avsnitt. I regeringsförklaringen ger Fredrik Reinfeldt klart besked om att de kommuner som önskar ska få möjlighet att inrätta vårdnadsbidrag. Alliansen är tydlig med att det allmänna ska visa respekt för familjernas val.

Det där med respekt är däremot inte Mona Sahlins starka sida. I sin artikel staplar hon skällsord på varandra – ”omodernt”, ”bakåtsträvande”, ”föråldrat” – och tycks i upphetsningen glömma att det är svenska mammor och pappor hon talar om.
Varken Göran Hägglund eller Fredrik Reinfeldt vill att det ska bli obligatoriskt med vårdnadsbidrag, vare sig för kommuner eller familjer. Det handlar om att öka människors handlingsfrihet. Bara familjer som anser att barnen mår bra av lite mer tid i hemmiljö kommer att ta vårdnadsbidraget i anspråk.

Mona Sahlin må tro att de är de borgerliga partierna hon hånar. I själva verket är det Sveriges föräldrar. Om de får frihet att välja kommer de att välja fel. Föräldrarna är inte tillräckligt medvetna och moderna för s-ledarens smak; så fort de får chansen tänker de på barn och familj i stället för arbetsutbudet och den matematiska jämställdheten.

Erfarenheten är tydlig. I sin tänkvärda bok Tid för barn (SNS, 2005) konstaterar författaren Per Kågeson att 70 procent av småbarnsföräldrarna nappade på det vårdnadsbidrag som infördes av de borgerliga 1994 men som bara fick dansa en sommar innan socialdemokraterna tog över och satte stopp. Sju familjer av tio! Och då ska man komma ihåg att det vårdnadsbidraget var mycket lågt. Det finns ingen stark antidagisopinion hos svenska folket, men många är skeptiska till att dagis är den bästa miljön för 12-13 månaders barn. Ett vårdnadsbidrag, om än ganska lågt, kan ge välkommen respit till begränsad kostnad.

Alliansen bör genomföra vad man lovat, men sedan är det läge att tänka mer långsiktigt och fritt. Hur ser en verkligt nytänkande familjepolitik ut? En som respekterar både fostraransvar och yrkesarbete – och som bygger på en grundläggande insikt: Att drömmen om heltidsarbete och heltidsdagis lika för alla är en förlegad politikerdröm och inte en medborgardröm som hör framtiden till.

Arkiv