Annons

Ledarbloggen

Johan Wennström

Johan Wennström

Köttnäringen samlades i dag för att besluta om åtgärder för att förbättra tillsynen ute på landets gårdar. Djurrättsalliansens och Ekots avslöjande i veckan tyder trots allt på att något måste förändras på detta område. Och i stället för att slå ifrån sig tar köttindustrin alltså de problem som uppenbarat sig på några enskilda grisfarmar på stort allvar.

I min inkorg landade precis ett pressmeddelande från LRF som berättar att man inför ett nytt certifieringssystem.

Grisbönder måste i fortsättningen förbinda sig att låta sina gårdar genomgå särskilda kontroller av en oberoende tredje part. På så sätt får både grisföretagare och konsumenter ett kvitto på att djuren inte far illa.

Detta är en glad nyhet. Den visar att industrin anser att brott mot djurskyddslagstiftningen är lika motbjudande som vi andra. På måndag träffar köttnäringen dessutom jordbruksministern för att närmare diskutera det konkreta arbetet med att se till att djurskyddet alltid efterlevs.

Fortsätt så här! Det bästa industrin kan göra i nuläget är att hålla huvudet kallt och stärka sina rutiner. Att lägga sig på rygg och helt blotta strupen när anklagelserna om vanvård gäller knappt 90 gårdar av totalt 1500 skulle inte vara bra för konsumenternas förtroende.

Arkiv