Annons

Ledarbloggen

Siri Steijer

Siri Steijer

I lördags gick företrädare från PTK, LO och Svenskt Näringsliv ut i en gemensam debattartikel i DN och protesterade mot den statliga Livförsäkringsutredningens förslag om fri flytträtt av tjänstepensioner. Skribenterna varnar för att det kan slå undan benen för en effektiv förvaltning av de 1 600 miljarder kronor som är de framtida pensionerna.

Pensionsavsättning är en del av arbetsgivarens ersättning till den anställde och därmed en del av lönebildningen mellan arbetsmarknadens parter. Enligt skribenterna motiverar detta att arbetsmarknadens parter även ska bestämma vilka pensionsförvaltare den enskilde ska få välja mellan. “Det är inte vilket sparande som helst”, skriver de, “utan en del av den framtida tryggheten som pensionär för flertalet av landets löntagare.” Och ett sådant viktigt ansvar kan man ju inte lägga på den enskilde. Eller?

Enligt skribenterna är det dessutom en icke-fråga eftersom en undersökning visat att dagens utformning av tjänstepensionerna har ett mycket starkt stöd bland allmänheten och att en klar majoritet tror att parterna på arbetsmarknaden kan få fram bättre pensionsvillkor än de enskilda anställda.

Men beroende på hur man ställer en fråga får man svar. Och det är oklart hur mycket gemene man kan om pensioner över huvud taget. Det är snarast där problemet ligger– att så mycket av människors förmögenhet förvaltas utan deras engagemang och kunskap. Varför ska arbetsmarknadens parter ha makten att välja ett begränsat utbud av pensionsförvaltare för den enskilde?

Enligt skribenterna finns det ingen anledning att ”bryta upp den här väl fungerande pensionsmodellen och skapa möjligheter för lycksökare och mellanhänder som i likhet med PPM-systemet mot betalning skall ”råda” enskilda med allehanda sparförslag och fondbyten”.

Att på detta sätt misstro individens förmåga att välja för sig själva och även motsätta sig idén om förtjänsterna med en fri konkurrens även på pensionsmarknaden är en förvånande inställning från Svenskt Näringslivs sida.

I varje reform där makten förflyttats från förmyndarskap till individen har dessa typer av argument används. Men det handlar om människors rätt att göra vad de vill med sina egna pengar.

Arkiv