Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

ÖB:s mål var att försvarsmakten i år skulle ha rekryterat 4 700 tidsvis anställda soldater. DN (2/12) rapporterar att i oktober hade man bara anställt summa 873.

Ser man framåt innebär det att det saknas drygt 8 600 för att nå målet 2018 på 9 500 deltidare.

Det har gått bättre att anställa heltidare, 4 144  har skrivit på för att bli kontraktsanställda (målet 2018 är 6 600). Tanken när det nya personalförsörjningssystemet sjösattes var dock att det skulle finnas många fler tidsvisa. Trots att riksdagen också har slagit fast detta har Högkvarteret valt en annan väg.

DN försökte under en veckas tid nå personaldirektören Stålesjö för att få en kommentar till den föga förhoppningsfulla statistiken, men förgäves. Men det är alltså inte hälsan som tiger still.

Försvarsmakten aviserar nu en fördubbling av anslaget för reklam nästa år. Men det kanske största problemet – och det finns många att välja på – är ju att försvarspolitiken inte direkt gör reklam för försvaret. Vem vill söka sig till en verksamhet där strategi, affärsplan och resurser inte hänger i hop?

Och där ersättningen är låg och personalomsättningen hög.

Och där risken att åka på rehabiliteringsansvar inte verkar direkt uppmuntrande på civila arbetsgivare.

Arkiv