X
Annons
X

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

Det kanske är en tröstlös önskan, men är det för mycket begärt att personer som gör anspråk på att vara seriösa politiska debattörer hyfsar till sig lite?

Jag tänker inte minst på den fula ovanan att medvetet missförstå, misstolka eller svartmåla sina politiska motståndare. I dagens SvD finns en intressant artikel där tre moderata riksdagsledamöter föreslår en resningsdomstol. Artikeln i sig är tydligt väl genomarbetad och nyanserad, men så avslutas den ändå med ett nästan påklistrat angrepp på dem (läs: oppositionen) som föreslagit en granskningskommission för Bergwall-fallet. ”Vad säger det om deras syn på rättvisa?”, frågar sig de tre debattörerna. Ptja, förmodligen ingenting. Kommissionsförslagen må vara populistiska, men i grund och botten har nog de tre moderaterna samma rättvisepatos som de som lagt förslagen till kommission. Och vice versa.

Samma tanke dök upp hos mig då jag läste Ylva Johanssons replik på Brännpunkt för några dagar sedan. Hon har debatterat arbetslöshetsfrågor med Arbetsförmedlingens direktör Angela Bermudez-Svankvist, och de två håller inte med varandra om hur man ska tolka verkligheten. Fair enough. Men i sin replik skriver Johansson bland annat såhär:

”[… ] Det är därför anmärkningsvärt att generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist är nöjd med situationen och anser att den arbetsmarknadspolitik som Arbetsförmedlingen skall verkställa redan fungerar perfekt. Sverige har en stor och växande arbetslöshet där långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten utgör de allvarligaste utmaningarna samtidigt som Arbetsförmedlingen uppmäter det lägsta förtroendet från allmänheten av alla myndigheter. Detta borde rimligen oroa generaldirektören.”

Vad var det då Bermudez-Svankvist hade skrivit i den föregående artikeln? Tycker hon att arbetsmarknadspolitiken fungerar perfekt? Är hon inte orolig?

Nej, naturligtvis har inte Bermudez-Svankvist skrivit någonting sådant. Hon har bara beskrivit hur Arbetsförmedlingen arbetar, och nämnt vissa framsteg man gjort i att bekämpa arbetslösheten. Och naturligtvis också att de ”arbetar mot att nå bättre resultat”. Men Ylva Johansson är så bestämd på att göra sin poäng, så det spelar egentligen ingen roll vad Bermudez-Svankvist faktiskt har skrivit.

Tänk om debattörer till höger och vänster en dag stannade upp och bestämde sig för att sluta misstänkliggöra varandra och göra avsiktliga misstolkningar. Vad bra vissa diskussioner skulle kunna bli.

Arkiv