Akademikerförbundet SSR vill alltså INTE höja lärarnas status?

”Anmärkningsvärt” och ”oförskämt”, löd ordvalen när Akademikerförbundet SSR s förbundsdirektör Lars Holmblad gick till attack mot Lärarförbundet i ett pressmeddelande häromdagen. Skälet till det skarpa tonfallet var att Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström enligt Holmblad hade uppmanat ”Sveriges Kommuner och Landsting, att ge alla övriga fackförbund lägre löneökningar än lärarna”.

Jaha? Förbryllat fortsatte jag läsa. Holmblad menade vidare att utspelet var särskilt omdömeslöst eftersom ”fackförbunden ställs mot varandra”. En oacceptabel ordning, lät han förstå.

– Vi kan inte på något sätt se att lärarna är viktigare än andra fackförbunds medlemmar för att samhället ska fungera. Socialsekreterare, kuratorer, undersköterskor, sjuksköterskor är också mycket kompetenta och har ansvarsfyllda arbetsuppgifter. De ska naturligtvis lönesättas efter det.

Så sade han, Holmblad.

 

Ingen är viktigare än någon annan. Alla gör ansvarsfyllda saker. Hur kan man då, som avtalssekreterare i ett Lärarförbund, komma dragandes med Lärarnas särintresse?? Det är ju oerhört!

…eller?

Nej, det är inte ett dugg oerhört. Det är givetvis alldeles följdriktigt och självklart att Lärarförbundet jobbar för sina medlemmars löneökningar.

 

I ljuset av denna märkliga lilla sammandrabbning var det svårt att inte omedelbart tänka på den både gamla och numera nötta devisen ”Höj lärarnas status!”. En utsliten devis i svensk debatt och dessutom ett stridsrop som påfallande många – från höger till vänster – ropat med i. Säkerligen även företrädare för Akademikerförbundet SSR.

Utan att ge mig in på frågan om detta stridsrop är daterat – i meningen att kravet började ställas sisådär i och med kommunaliseringen när våra verksamma lärare höll en kvalitet som inte var lika ifrågasatt som dagens utexaminerade – ser jag skäl att ägna ordet status en liten utvikning.

 

Status, vad är det? Tja, enligt Wikipedia är det ett begrepp som avgör social rangordning. Rangordning. Det låter ju oroväckande mycket som att man har för avsikt att belysa någon form av skillnad i hur viktig den ena är i förhållande till den andre. Det vill säga just det som förbundsdirektör Lars Holmblad vänder sig emot.

 

Men saken är ju den att det är såhär, och bara såhär, som vi kan påverka status. Antingen får en kliva upp ett snäpp och de andra stå kvar. Eller så får de andra kliva ner ett snäpp. Hela begreppet är relationellt. Den enes höjda status är den andres sjunkande dito. Alltså måste man dra slutsatsen att Akademikerförbundet SSR tillhör det fåtal som inte vill höja lärarnas status. Den inställningen behöver inte vara fel. Men det är intressant eftersom den mycket sällan hörs eller uttrycks i svensk debatt.

Visa kommentarer (76 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Glenn Wahle

   Svar på ditt långa inlägg ”visst expo granskar….”
  ..
  Ge mig/oss ett (1) ex. på en bevisad (där alltså en oberoende källa säger något annat än EXPO) lögn från EXPO!
  ..
  Jobbskatteavdrag har jag överhuvudtaget inte skrivit något om. Däremot om skattesänkningar i allmänhet som gynnat de rikare mest. I detta är då alla skattesänkningar inräknade!
  ..
  Vad det gäller hur den disponibla inkomsten förändrats så har den fattigaste tiondelen ökat den med 7,4% från -91 till 2010 medan den rikaste ökat sin med 75,2% . I absoluta tal är det förstås fråga om oerhört stora belopp för de rikaste medan det är fjuttsummor för de som redan från början hade det knapert. Den rikaste tiondelen hade år 2010 646% mer i disponibel inkomst än den fattigaste tiondelen! 646%! Källa: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____163546.aspx
  ..
  Till detta kan då läggas att bland offentliganställda så hittar du majoriteten i de lägre inkomstskikten! Det som kunde blivit rejäla lönelyft för dem (skatteintäkter) har i stället flyttats allra mest till dem som redan hade mycket innan skattesänkningarna.
  ..
  Hur fördelningen av skattesänkningarna framgår av diagrammet du kan se via länken: http://storstad.files.wordpress.com/2010/02/skattesankningar-kvartiler.png
  Nästan 50 procent av de totala skattesänkningarna (jobbskatteavdrag,
  slopad förmögenhetsskatt, sänkt fastighetsskatt, sänkt statlig
  inkomstskatt etc) har gått till de 25 procent (kvartil 4) av
  befolkningen som tjänar mest. Samtidigt har bara 6 procent av de totala
  skattesänkningarna gått till de 25 procent som tjänar minst (kvartil 1). Det är alltså åtskilliga 10-tals miljarder kronor av skattesänkningarna som tillfallit dem som redan hade det bra ställt innan de genomfördes. Hälften av skattesänkningarna till de 25% som är rikast och redan hade mycket mer än både de fattigsate och medelsvensson.
  ..
  Slutligen en vederhäftig källa angående det där med kostnader för invandring. http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf

 • Anonym

  först expos lögner syns som sagt om expo + lögn tex googlas. rätt mycket faktiskt.

  ekberg tillsattes av borgarna för att presentera ett positivt resultat. han är ej oberoende.

  du rör ihop saker och ting. när det gäller skattesänkningar är det högst tveksamt om rika gynnats. förmögenhetsskatten var på ca 6 miljarder när den togs bort och fastighetsskatten ca 30 miljarder (men den gjorde det också möjligt för tex fattigpensionärer att bo kvar i områden med kraftig prisökning). notera också om man förenklar så är medellönen så vitt jag kunnat utläsa från diverse statistiksidor ca 20000/mån. jobbskatteavdraget är ca 800 kr för 10000 i månadslön och ca 1400 vid 20000. oavsett hur hög inkomsten är blir taket 1825 kr. jag hittar ingen statistik på inkomster i olika inkomstskikt (tex över 100000, 70-100, 50 – 70 etc). Eftersom en med lön på 100000 täcker 8 med inkomsten 10000 för att det skall bli 20000 i snitt så inses i ett sådant enskilt fall att det går 1825 kr till höginkomsttagaren och 6400 i skattelättnad till låginkomsttagarna. det är förstås ett väl hårddraget case, men för att det skall bli en medelinkomst på 20000 så inses att det måste vara oerhört många som ligger strax under denna inkomst. i så fall ökar genomslaget på hur skattesystemet faktiskt gynnat de med låg inkomst ytterligare. tex 9 st med 19000 i lön kompenseras av en med 29000 i lön. 9 x 1311 går till de under medlet och 1825 till den som ligger över. att fler som ligger under än över 20000/mån i lön gynnats av systemet är självklart eftersom det finns många med extremt höga inkomster.

  ser man på inkomster så har lönerna ökat mest i den privata sektorn vilket fått skillnaden mellan fattiga och rika att öka.

 • Glenn Wahle

   Svar på ditt långa inlägg ”visst expo granskar….”
  ..
  Ge mig/oss ett (1) ex. på en bevisad (där alltså en oberoende källa säger något annat än EXPO) lögn från EXPO!
  ..
  Jobbskatteavdrag
  har jag överhuvudtaget inte skrivit något om. Däremot om
  skattesänkningar i allmänhet som gynnat de rikare mest. I detta är då
  alla skattesänkningar inräknade!
  ..
  Vad det gäller hur den
  disponibla inkomsten förändrats så har den fattigaste tiondelen ökat den
  med 7,4% från -91 till 2010 medan den rikaste ökat sin med 75,2% . I
  absoluta tal är det förstås fråga om oerhört stora belopp för de rikaste
  medan det är fjuttsummor för de som redan från början hade det knapert.
  Den rikaste tiondelen hade år 2010 646% mer i disponibel inkomst än den
  fattigaste tiondelen! 646%! Källa:

  http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____163546.aspx

  ..
  Till
  detta kan då läggas att bland offentliganställda så hittar du
  majoriteten i de lägre inkomstskikten! Det som kunde blivit rejäla
  lönelyft för dem (skatteintäkter) har i stället flyttats allra mest till
  dem som redan hade mycket innan skattesänkningarna.
  ..
  Hur fördelningen av skattesänkningarna framgår av diagrammet du kan se via länken:

  http://storstad.files.wordpress.com/2010/02/skattesankningar-kvartiler.png

  Nästan 50 procent av de totala skattesänkningarna (jobbskatteavdrag,
  slopad förmögenhetsskatt, sänkt fastighetsskatt, sänkt statlig
  inkomstskatt etc) har gått till de 25 procent (kvartil 4) av
  befolkningen som tjänar mest. Samtidigt har bara 6 procent av de totala
  skattesänkningarna
  gått till de 25 procent som tjänar minst (kvartil 1). Det är alltså
  åtskilliga 10-tals miljarder kronor av skattesänkningarna som tillfallit
  dem som redan hade det bra ställt innan de genomfördes. Hälften av
  skattesänkningarna till de 25% som är rikast och redan hade mycket mer
  än både de fattigaste och medelsvensson.

  Här ett utmärkt inlägg om detta gjort på denna tidnings s.k. brännpunkt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skattepopulism-star-sverige-dyrt_4487503.svd
  ..
  Slutligen vill jag påpeka att jag inte har skrivit något överhuvudtaget om pensionärer kontra invandrare. Här en vederhäftig källa angående det där med kostnader för invandring för övrigt.

  http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf

 • Anonym

  ps hittade länken nedan, får bättre träffar på median än medel, ändå så att skillnaden undre kvartilie till medel är ca 6000 och medel till övre kvartilie i stort sett det dubbla. innebär förstås att det finns betydligt fler som ligger under än över medelet vilket ju är det logiska. det bör väl bli ca 2/3 eftersom lönen för de 10 % med högst inkomst har ganska långt span ned till medlet. i princip täcker överskottet från 10 % höginkomsttagare 20 % av de lägsta tio procenten för att nå medelvärdet. räkna således med att de 10 % som tjänat mest tjänat 1825 kr vardera på jobbskatteavdraget och att 40 % låginkomstagare täckts med 1311 kr vardera. sedan är det iofs olika skattesatser (höginkomstagaren har ca 50 % skatt och låginkomsttagaren enbart 30 %) men det räcker ändå inte för att kunna anse att höginkomsttagarna ekonomiskt gynnats. totalt större summor av jobbskatteavdraget har gått till misnkade skatter för låg än hög inkomsttagare, det mesta dock till den stora mängden medelinkomsttagare

  http://www.rikatillsammans.se/2011/04/09/mycket-intressant-svensk-privatekonomisk-statistik/

 • http://herpderp.myid.net/ derp

  Hela tanken på att lärarkåren skulle ”förtjäna” högre lön och status är absurd. I vilket annat yrke kommer man undan med att kräva mer av allt när det man ”producerar” blir sämre och sämre för varje år? Lärarutbildningen består av strökurser i ett par olika ämnen, tillsammans med ett par fullständigt undermåliga didaktikkurser och praktik vars främsta syfte är att låta det gamla gardet inpränta sin världsbild i de nya lärarna.

  Lärarnas riksförbund visar gång på gång sin inkompetens och sitt vetenskapsförakt med sina ständiga krav på mer katederundervisning och fler och tidigare betyg, och sin ståndaktiga vägran att befatta sig med någon som helst forskning i utbildningsfrågor. Vill de pajasarna ha högre lön och status kan de börja med att skaffa en utbildning som inte är universitetsvärldens driftkucku.

  Status är någonting man förtjänar, inte något man gnäller sig till.

 • Anonym

  Har du sett utbildningen från insidan? det största skämtet är väl ändå den s.k. pedagogiska/didaktiska forskningen som presenteras – och även produceras på svenska lärarutbildningsinstitutioner. I sanningen ett utslag av stort vetenskapsförakt.
  Solida kunskaper i ämnet som skall undervisas har alltför länge varit nedprioriterat och ersatt med tankar om att det är hantverket undervisning som gäller – innehållet spelar mindre roll.
   
  Har du något emot möbeln som sådan? eller innebär aversionen mot katederundervisning att du är emot att den mest kunnige i ämnet skall presentera, förklara och hjälpa de mindre vetande att förstå ämnet? Hur studerade du själv t.ex. ämnen som ellära och fysik?

 • Anonym

  som sagt expos seriösitet får man fram om man googlar expo + lögn. utgår från att du klarar av det. oberoende källa? det är klart det finns åtskilliga exempel där tex sd bevisat lögner de kommit med och det med konkreta exempel. sedan att ingen källa som du ser oberoende på bryr sig om expo ljuger om olika saker anser jag är strunt samma, 1+1 är alltid två även om expo får det till tre. sedan om det finns oberoende källor som ifrågasätter deras seriösitet är strunt samma, en lögn som kan bevisas är alltid en lögn.

  kostnader för invandring så har jag belyst tex de kostnader som angetts för danmark och kanada, lite om kanada finns här. http://petterssons.bloggsida.se/politik/invandringens-kostnader-2 http://myterominvandringen.se/2012/01/03/myt-1-invandringen-ar-lonsam-for-sverige/
  i den senare ifrågasätts tex ekberg, likaså noteras att holland uppskattat kostnaden av icke-europeisk invandring till 7,2 miljarder/euro per år. översatt till sverige och 100000 invandrare av utomeuropeisk härkomst hamnar vi på ca 280 miljarder kronor. Då måste man ändå beakta att sverige har förhållandevis högre kostnader för juridik, bidrag av olika former etc. i danmark ligger den enligt statlig utredning som också finns på länken på ca 3 % av bnp. men sverige har betydligt större och mindre kvalificerad invandring plus som tidigare nämnts fler arbetslösa, högre ersättningar etc. krasst kan enkelt inses att om danmark ligger på 2,8 så ligger vi över 10….

  visst man kan vända på siffror map vilka som gynnas av skattejusteringarna. fastighetsskatten gynnade förstås mer välställda även fast det fanns undantag. förmögenhetsskatten är strunt samma då den är liten-för min del får den gärna komma tillbaks. sänkt statlig inkomstskatt, antar du syftar på att brytpunkten justerats uppåt. det gynnar ju mest de i medelskiktet. jobbskatteavdraget i sig gynnade procentuellt främst de i lägre inkomstskikten och även så totalt, skatten är fortfarande högst för de med högst inkomster och är oförändrad sedan värnskatten togs bort 99. det går inte att tex minska skatten i det lägre inkomstskiktet utan att justera hela skatteskalan. ser man det krasst på jobbskatteavdraget så har ju de i lägre inkomstskikt procentuellt gynnats.

  därmed inses att det inte är detta system (som iofs missgynnar pensionärer och folk i a-kassa) du är tveksam till utan istället slopandet av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. förmögenhetsskatten var nog en anpassning till europa, jag tror idag inget land har kvar den. även fastighetsskatten är inte så vanlig. jag tycker det är sunt att denna tagits bort då den faktiskt gett pensionärer och låginkomsttagare möjlighet att bo kvar i hus som de skaffat i sin ungdom eller kanske fått ärva av sina föräldrar. bättre det än att staten svälter bort dem så att någon rik knös som helt enkelt inte bryr sig om annat än huset läge kan köpa hsuet när de tvingas sälja. det fanns alltför många trista sådana händelser före fastighetsskatten förpassades dit den hör hemma. sedan har iofs rika som bott i större hus tjänat mer än andra

 • Anonym

  ps notera att jag anser sänkningen av restaurangmomsen var vansinne, jobbskatteavdrag bra men det måste bli pensionärernas tur nästa gång, förmögenhetsskatt så pass lite att det inte har någon effekt så egentligen en icke-fråga, fastighetsskatt bör undvikas,,, partier får inte som idag missgynna pensionärer till invandrarnas fördel, att göra klassresor som JEJ uttryckte det genom att utnyttja lagar som gynnar företag inriktade på invandring som nisch måste stävjas, en person fixar sig 1/4 miljard på detta… sjukt är namnet ds

 • Anonym

  Jag förmodar att du är omedveten om att de åsikter du företräder är en viktig del av att svensk skola har tappat mkt mark de sista 40 ären. Vi hade en gång en rätt hyfsad skola, jag antar att du inte vill dit igen.

 • Anonym

  Det sorgligaste är väl att lärarna inte har haft stöd av SACO sedan1970-talet, då dåvarande ordföranden tog utbilningspolitisk strid med självaste Palme. Efter det har SACO snarare svikit sina egna lärare, största sveket kom väl 1989 då man tvingade tillbaka dem vid strejk. Det finns flera förbund inom SACO som har den här ovan beskrivna inställningen och det är rätt sorgligt, en prioritering av yrkesgrupper som jobbar just med utbildning borde väl gynna hela SACO som organisation.

 • Glenn Wahle

   Jag konstaterar att du bara påstår att EXPO far med lögn men att du inte kan ge ett enda exempel som visar detta, än mindre via objektiv oberoende källa! Bevisbördan ligger på dig!
  ..
  Vad det gäller förtjänst av inkomstskatteändring (som ju bara är en del av skattsänkningarna som gett de rikaste största utdelningen) se illustrativt diagram här: http://dagens.etc.se/blogg/vad-gor-man-med-skattesankningen.

  När det gäller den disponibla inkomsten och dess förändringar framgår hur klyftorna i samhället ser och ökar i absoluta tal här http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____226029.aspx

  Och som sagt så har alla skattesänkningar totalt sett gjort att den offentliga sektorn blivit fattigare per definition. Såväl löneläget som antal anställda pressas neråt.

 • Glenn Wahle

   Som jag skrivit tidigare så är detta med status är inte en lätt frågeställning. Statusen kan delas in i en materiell (lön t.ex.) och en icke-materiell del (uppskattningen i samhället t.ex.). Vad det gäller det senare är det väl lite ”si och så”. En del säger att läraryrket är det viktigaste i landet andra skyller mycket av samhällsproblemen på skolan och dess lärare och betraktar lärare med någon form av förakt. Ditt ordval (”pajasar” , ”driftkucku”) visar vilket läger du hör till!
  ..
  Vad det gäller lön så är det ju så att lärare som grupp, och då särskilt högstadie- och gymnasielärare, har varit med om en sällan skådad lönedevalvering relativt andra grupper de senaste decennierna. Den kommunala sektorn har den svagaste löneutvecklingen av alla sektorer på arbetsmarknaden och inom kommunerna har högstadie- och gymnasielärare den sämsta löneutvecklingen har undersökningar visat. Sämst utveckling i den sämsta sektorn är alltså många lärares lott. Detta uppmuntrar inte till stordåd precis! Och observera att denna kräftgång har pågått under mycket lång tid, även när skolan var statlig och tillhörde det översta skiktet i världen kvalitetsmässigt. Man kan verkligen fråga sig vad syftet har varit att sänka lönenivån för lärare trots att skolan för inte så länge sedan låg i topp i rankinglistor! Nu är det inte så längre och den förda lönepolitiken har bidragit till att ”dra ner den svenska skolan i dyn.” Läraryrket är numera inte attraktivt för studenter, som det en gång var. Kompetensnivån sjunker sakta men mycket säkert i vår skola nu. 40-talisterna, oftast mycket välmeriterade, ersätts av nya lärare ifrån en helt annan ”division” med tanke på deras förkunskaper (starkt sjunkande meritvärden vid antagning!). Förfall!
  ..
   Ett slags mått på hur mycket ett land uppskattar sina lärare är att se på deras löner i förhållande till BNP/capita. På en blogg i USA såg jag ett resonemang om hur just USA låg till i en sådan jämförelse samt hur landet satsade allt mindre på lärarlöner relativt BNP/Capita sedan 70-talet. Det var inte alls bra tyckte man! Det intressanta och sorgliga är att Sverige låg precis under USA i tabellerna! Detta anser jag vara en väldigt tydlig och viktig statusindikator att uppmärksamma! Att USA brottas med samma problem vad det gäller lärarnas löneläge och rekryterings- samt kvalitetsproblem i skolan är en ganska klen tröst
  ..
  Länk till USA-bloggen: http://madcityexit.blogspot.se/2011/03/does-walker-care-about-attracting-best.html
  ..
  Citat från riksdagsprotokoll* (inför beslutet att kommunalisera skolan )
  ”CARL BILDT (m): Fru talman! Ett land som föraktar och ringaktar lärarkåren bereder vä­gen för barbari.”

  ”Men den stat som föraktar sina lärare och sina unga bereder sin egen un­dergång. En sådan stat är Sverige. Vi är på god väg.”
  * http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-1989904_GD0942/

  Visst är staten Sverige på god väg att genom förakt för lärarna och en ringaktning av denna yrkeskår bereda sin undergång!  Carl Bildt anade nog inte hur rätt han skulle komma att få!!

 • Glenn Wahle

   Som jag skrivit tidigare så är detta med status är inte en lätt frågeställning. Statusen kan delas in i en materiell (lön t.ex.) och en icke-materiell del (uppskattningen i samhället t.ex.). Vad det gäller det senare är det väl lite ”si och så”. En del säger att läraryrket är det viktigaste i landet andra skyller mycket av samhällsproblemen på skolan och dess lärare och betraktar lärare med någon form av förakt. Ditt ordval (”pajasar” , ”driftkucku”) visar vilket läger du hör till!
  ..
  Vad det gäller lön så är det ju så att lärare som grupp, och då särskilt högstadie- och gymnasielärare, har varit med om en sällan skådad lönedevalvering relativt andra grupper de senaste decennierna. Den kommunala sektorn har den svagaste löneutvecklingen av alla sektorer på arbetsmarknaden och inom kommunerna har högstadie- och gymnasielärare den sämsta löneutvecklingen har undersökningar visat. Sämst utveckling i den sämsta sektorn är alltså många lärares lott. Detta uppmuntrar inte till stordåd precis! Och observera att denna kräftgång har pågått under mycket lång tid, även när skolan var statlig och tillhörde det översta skiktet i världen kvalitetsmässigt. Man kan verkligen fråga sig vad syftet har varit att sänka lönenivån för lärare trots att skolan för inte så länge sedan låg i topp i rankinglistor! Nu är det inte så längre och den förda lönepolitiken har bidragit till att ”dra ner den svenska skolan i dyn.” Läraryrket är numera inte attraktivt för studenter, som det en gång var. Kompetensnivån sjunker sakta men mycket säkert i vår skola nu. 40-talisterna, oftast mycket välmeriterade, ersätts av nya lärare ifrån en helt annan ”division” med tanke på deras förkunskaper (starkt sjunkande meritvärden vid antagning!). Förfall!
  ..
   Ett slags mått på hur mycket ett land uppskattar sina lärare är att se på deras löner i förhållande till BNP/capita. På en blogg i USA såg jag ett resonemang om hur just USA låg till i en sådan jämförelse samt hur landet satsade allt mindre på lärarlöner relativt BNP/Capita sedan 70-talet. Det var inte alls bra tyckte man! Det intressanta och sorgliga är att Sverige låg precis under USA i tabellerna! Detta anser jag vara en väldigt tydlig och viktig statusindikator att uppmärksamma! Att USA brottas med samma problem vad det gäller lärarnas löneläge och rekryterings- samt kvalitetsproblem i skolan är en ganska klen tröst
  ..
  Länk till USA-bloggen: http://madcityexit.blogspot.se/2011/03/does-walker-care-about-attracting-best.html
  ..
  Citat från riksdagsprotokoll* (inför beslutet att kommunalisera skolan )
  ”CARL BILDT (m): Fru talman! Ett land som föraktar och ringaktar lärarkåren bereder vä­gen för barbari.”

  ”Men den stat som föraktar sina lärare och sina unga bereder sin egen un­dergång. En sådan stat är Sverige. Vi är på god väg.”
  * http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-1989904_GD0942/

  Visst är staten Sverige på god väg att genom förakt för lärarna och en ringaktning av denna yrkeskår bereda sin undergång!  Carl Bildt anade nog inte hur rätt han skulle komma att få!!

 • Anonym

  suck, klarar du av att googla expo + lögn? jag lovar det är enkelt. här är ett konkret exempel och det finns oerhört många liknande fall där det finns 100 % bevis på deras lögner. i detta fall en annons som de ljög om inmformationen om. http://www.swedenconfidential.info/2012/02/28/expo-ljuger-om-sds-kvinnoforbund/ finns grymt mycket om man bemödar sig till lite research. expo är ett skämt när det gäller faktakoll.

  klyftorna har växt svar ja-jag håller med dig där. anledningen till det är dock mycket högre löneutveckling i privat än offentlig sektor. därtill har pensionärer tappat pga jobbskatteavdrag samt att invandring prioriteras i budgetarna hos kommun/stat vilket gör att det inte finns pengar till en dräglig tillvaro för offentlig anställda och pensionärer.

 • Glenn Wahle

   Det där exemplet om SD-filmen och skådespelarna som påstår att de inte visste vad det gick ut på osv är ju ett skrattretande exempel du försöker använda som ”bevis” för att EXPO ljuger. Jag läser artikeln i EXPO  ( http://expo.se/2012/skadespelare-i-sd-film-vi-kanner-oss-lurade_4801.html ) och ser att man där dels låter olika skådespelare komma till tals. Man låter även företrädare för produktionsbolaget och SD-kvinnor komma till tals. Ett gott exempel på bra journalistik helt enkelt.
  ..
  Man kan ju också undra varför produktionsbolaget tog bort de scener man spelat in med de skådespelare som ansåg sig vara förda bakom ljuset. Det måste väl ha berott på att man tyckte att något blivit fel. Det var i alla fall schysst att de gjorde det.
  ..
  Vad SD står för och vart du vill komma är allt för uppenbart för mig. Både du och andra ”på din kant” verkar inte dra er för något när det gäller att slänga ur er siffror mm som ska bevisa era åsikter. En lögn blir inte sanning även om den upprepas många gånger, eller hur! Ni är mycket snabba med att hävda att de som vet bättre och kan motbevisa era ståndpunkter är lögnare osv. Jag går inte på det, bara så du vet!

 • Anonym

  ? skrattretande, det visar väl tydligt att de vinklar efter eget bevåg. som sagt det finns oerhört många exempel, det jag länkade till låg överst när jag googlade.

  tja, din kant vill censurera, att sanning aldrig skall få komma fram etc. expos lögner blir som du säger aldrig sanningar hur ofta de än upprepas. notera att jag är politisk obunden men avser rösta sd då de är de enda som drar i obekväma frågor. allvarligt talat så har diskussionen med dig övertygat mig ändå mer.

  kommunister, vilka jag misstänker du tillhör är ett historiskt skämt map yttrandefrihet, konstruktiv debatt etc då de alltid förordat censur eller media som vinklar efter deras ”sanning”. de har också förordat våld för att störa möten och enbart accepterat sitt eget ord.
  https://www.flashback.org/t623844 det här var ju en lögn av viss betydlese. de gick ut med och hela pressen anammade budskapet att SD hade procentuellt fler kriminella än andra partier, i verkligheten var det tvärtom så att SD hade lägst antal kriminella. några andra godbitar
  http://varjager.wordpress.com/tag/expoafa/
  http://www.youtube.com/watch?v=g0tCMA6T39U
  http://svenskmedia.blogspot.se/2008/09/varfor-anvander-svd-en-nazigrupp-som.html
  http://vaken.se/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=7173&forum=10

  jag har även sett en länk som visade på att ganska många inom expos led har anknytning till afa och att oproportionellt många också har brottsdomar på sig. många bla för störning av offentliga möten samt motstånd mot polis.

 • Anonym

  Saco har såld lärarana för länge sedan. I samband med kommunaliseringen av skolan pågick en strejk i skolan. Det var bland annat för att få bättre löner. Redan då sålde Saco lärarna. Efter en månad avblåste Saco strejken och kom överens med arbetsgivarna om ett dåligt avtal. Många lärarae förlorade en massa pengar i samband med strejken. Det liknade de strejkar som kommunalanställda har varit med om, där facket kom med sina stora ord och efter en kort tid sålde medlemmarna!  

 • Anonym

  Min erfarenhet från jobb som gymnasielärare är att rektorn om denne är hyfsat kompetent vet vilka som är bra. Annar är den enkla lösningen är att lämna det till arbetsgivaren och låta marknaden sköta resten men eftersom det fortfarande är genomreglerat så kanske det blir strul.

  En hyfsat bra mätpunkt är att mäta kunskapsutvecklingen över tid för lärarens klasser/kurser. Givetvis standardiserade prov. En annan mindre bra är populäritetstävling (elevenkät) men det lär måsta viktas ned. Går det att få 40k som superbra lärare som jobbar halvtid med att undervisa och halvtid med att träna övriga lärare så kommer man att dra åt sig folk men det kommer att ta tid. Under tiden hjälper det definitivt inte att belöna usla lärare (Ni minns dem alla från er egen skoltid) med 10k till i månaden.

 • Glenn Wahle

  Trots att det förhoppningsvis finns ett antal hyfsat kompetenta rektorer (och har funnits…) så har lärarkollektivet (ffa högstadie- och gymnasielärare) fått en mycket dålig löneutveckling som grupp de senaste decennierna och även de som bevisligen har lyckats bra har fått hänga med i denna nedåtgående spiral. Felet är ju att löneutrymmet totalt varit som det varit dvs uruselt!
   

 • http://herpderp.myid.net/ derp

  Jag förmodar att du är omedveten om att den främsta anledningen till att svensk skola tappat är att alla andra blivit bättre och förutsättningarna sämre, medan ni lärare suttit på arslet och gjort exakt samma sak ni gjort i 40 år i stället för att skaffa utbildning och undervisningsmetoder som är anpassade för dagens samhälle?

  Det här med självrannsakan kan vara svårt ibland.

 • http://herpderp.myid.net/ derp

  Full disclosure: båda mina föräldrar är lärare, min farmor är lärare, min flickväns mor är förskolepedagog, och en majoritet av mina vänner har lärare till föräldrar, har pluggat till lärare eller arbetar som lärare.
  ..
  Läraryrket är mycket riktigt utomordentligt viktigt; ingen diskussion där. Dock verkar Lärarnas riksförbund och en hel drös debattörer och kommentarsfältherrar tro att ”läraryrket är viktigt” betyder ”lärare är heliga och för aldrig ifrågasättas.” Tvärtom är det just därför vi måste ifrågasätta lärarna så mycket det bara går – vi har helt enkelt inte råd att lyssna på deras självömkande gnäll.
  ..
  Anledningen till lärarnas lönetapp är så enkel som deras relativa kompetenstapp. När de var galet högavlönade var de en av få yrkesgrupper som faktiskt hade någon högre utbildning i dag, när var och varannan uteliggare har en kandidat eller två i garderoben, är det helt enkelt inte lika imponerande. Där andra yrkesgrupper anammar nya rön och metoder i allt högre takt sitter lärarfacken fortfarande och skriker efter mer katederundervisning – välkommen tillbaka, kära 50-tal! Tycker du att den inställningen till fortbildning är lämplig hos de som ska ge våra ungar en sund kunskapssyn?
  ..
  Lärarutbildningen är, milt sagt, ett vuxendagis. Någon som läst till gymnasielärare har inte ens kunskaper motsvarande en kandidatexamen i vare sig något av sina undervisningsområden, pedagogik eller didaktik – låter det som en kompetens värd att belöna med 40 papp i månaden? ”Undervisningen” i pedagogik och didaktik ska vi inte ens prata om; det är flum och dumheter rakt igenom, istället för den forskningsanknytning som är så viktig för att skapa lärare som inte är helt tappade bakom en vagn. Hade inte läraryrket varit så otroligt viktigt hade lärar-”utbildningen” plockats bort från samtliga universitet.
  ..
  Lärarfackens inställning inger heller inget större förtroende. Trots sakkunskaper i nivå med en intresserad amatör skriker lärarfacken efter högre lön – det är ”orättvist” att de inte får samma lön som någon som skaffat sig exempelvis en femårig specialistutbildning inom något ingenjörsområde, eftersom de läst lika länge. Med det resonemanget är det ganska ”orättvist” att jag inte tjänar 60 000 i månaden – jag har trots allt pluggat i sju år! Trots att situationen i skolan, som du säger, ser väldigt dyster ut, så är det märkligt tomt på förslag om hur man ska förbättra undervisningen, eller krav på rimliga arbetsvillkor; mindre klasser, mindre tid bortkastad på betygsättning och annan administration, fler specialpedagoger, etc. Istället ska man ha högre lön. MYCKET högre lön. För ett jobb man uppenbarligen inte utför på ett tillfredsställande vis.
  ..
  Så nej, lärarkåren förtjänar varken högre löner eller höjd status. Läraryrket, däremot, måste åter bli någonting som förtjänar det – genom högre kompetensnivå och lite engagemang för annat än 10 000 mer i lönekuvertet.
  ..
  EDIT: bra knep med punkterna för att få någonting som liknar vettiga styckesbrytningar; det måste jag också testa!

 • Glenn Wahle

  Via släktskap och bekantskap gör du dig till en
  läraryrkesbedömarexpert av stor rang. Du glömde ju att du också har haft säkert
  ett 30-40-tal olika lärare under din skoltid!

  ..

  Din analys av lönetappet stämmer inte om vi ser
  på de senaste 30-40 åren då det pågått. Lönetappet startade med en befintlig
  högutbildad lärarstyrka redan på 70-80-talet. Det var fråga om ett lönetapp
  trots att skolan då hade mycket bra resultat. Just resultat är förvisso lite
  svårt att undersöka pga olika betygssystem, kursplaner mm. Men vi kan väl nöja
  oss med att det var bra placeringar i internationella utvärderingar och ända
  gick det utför redan då lönemässigt! Relativt andra grupper i landet
  alltså! 

  ..

  Det du skriver om ”skriken efter
  katederundervisning”  … ”vuxendagis” …
  och lite andra rallarsvingar tänker jag inte bemöta med samma mynt. Jag
  konstaterar att det för ca 10 år sedan och längre tillbaka var vanligt att de
  mest välmeriterade studenterna (jag och mina studiekamrater var några av
  dessa!) sökte sig till lärarutbildningarna men detta har upphört nu. Att gå så
  långt som till att använda ditt ordval ”uteliggare” som varande de numera
  intresserade av lärarutbildningarna vill jag inte gå men kan ju säga att dagens
  meritvärden för lärarstuderande inte är i nivå med vad det en gång var. Inte
  konstigt med tanke på vad som erbjuds i form av t.ex. lön. Varför skulle
  välmeriterade ens fundera på att bli lärare?

  ..

  Även nu i vår tid är det så att det inte finns
  någon nämnvärd koppling mellan goda resultat i skolan och en bättre löneutveckling
  har utredningar visat.

  ..

  Vad det gäller ditt resonemang om olika examina
  och vad dessa har inbringat i form av kunskaper mm så kommer igen dina
  rallarsvingar fram. Lärarutbildningarna har varierat i omfattning och innehåll
  under årens lopp. Generellt kan man ju säga att de sällan har gått ut på en
  spetskompetens inom ett enda ämnesområde och det beror ju i sin tur på hur
  skolan är organiserad vad gäller innehåll och tjänstekonstruktioner mm.
  Utbildningslängden numera sträcker sig från 3 år för ”yngre”-lärare och upp
  till 5,5 år för gymnasielärare och dessa år ska dels räcka till olika former av
  ämnesstudier och vidare pedagogik, metodik. Dessa studier går ju alltså inte ut
  på att en fysiklärare ska vara som en fysiker eller en historialärare som en
  historiker. En lärare ska ju utbilda elever i dessa ämnesområden och det
  handlar om ett annat perspektiv.

  ..

  Varifrån du fått dina aversioner mot
  katederundervisning kan man ju fråga sig men en kateder är ju bara en möbel och
  inget i sig nödvändigt för att en lärare ska bedriva undervisning. Det går ju
  bra med skrivbord, rullvagnar, talarstolar och alla möjliga andra logistiska
  lösningar som låter en lärare förvara skrivmaterial och böcker, dator mm i ett
  klassrum under lektioner.  Att lägga
  sådant på golvet är ingen bra arbetsmiljö!Det frågan egentligen rör sig om, där
  katedern fått onödigt mycket stryk, är om undervisning i första hand ska vara
  ledd av en lärare eller om den ska vara upplagd på andra sätt. De som, om än
  slarvigt uttryckt, vurmar för den s.k. katederundervisningen ser motpolen som
  flumpedagogik där läraren inte är den som leder undervisningen utan eleverna förutsätts
  själva söka sin kunskap. Enligt vad jag läst och hört så står det nu 1-0 till
  den lärarledda undervisningen, enligt forskningsresultat. Eller kanske står det
  7-2?

  ..

  Med dessa rader tackar jag för ett intressant
  meningsutbyte och säger slutligen att den attityd som genomsyrar ditt
  resonemang nog även genomsyrar många med beslutsrätt i frågan om skolan. Tack
  vare det kommer ”skeppet” som redan tagit in rätt mycket vatten och håller på att nå en slags
  instabil punkt att sjunka och kanske t.o.m. kapsejsa inom en allt för snar
  framtid. De i besättningen som kunde har redan lämnat, väldigt många av de som
  är kvar ägnar för mycket energi åt att fundera på hur man kan komma därifrån.
  Nya kompetenta besättningsmedlemmar som skulle kunna vända utvecklingen vill inte mönstra
  på pga de villkor som erbjuds. De smarta är ju inte dumma i huvudet!
  ..
   Mina memoarer kommer väl att heta
  något i stil med ”Hur man på 50 år med enkla medel kan förstöra skolan i ett
  land, ett undergångsrecept”

   

 • Anonym

  Derp: Jag tror att du vet inte ett skit om lärararbetet i dagens skola, annars skulle du inte prata nonsens. Många lärare har högre kompetens än det som utnyttjas i skolan, kanske 10 % av lärarnas komptens utnyttjas i skolan (kan variera beroende på ämnet!)

  Vad vet du om pedagogik och didaktik när det gäller lärararbete och hur mycket av det som används i undervisningen? Med den skitskolsystem som finns i Svreige skall man vara glada med det arbete som lärarna lägger på för att utbilda och uppfostra ungdomar. Utan det arbete skulle svenska skola vara värdelös.

  När det gäller lärarutbildningen, den nya vet jag inte mycket om, men den gamla var mycket bra. Och utbildningen i lärarhögskolan var en påbyggnad på den egentliga utbildningen som gick på flera år.

  I en klass med 30 elever kan man ha olika typer av elever, från vanliga elever till speciella med olika sociala och medicinska problem (t.ex. ADHD, Damp etcetra) samt avsaknaden av de grundläggande kunskaper som de borde lärt sig tidigare, och man måste ändå klara att undervisa alla.  

  Ingen klagar på universiteslärarna trots att de flesta saknar pedagogiska utbildningen och har bara ämnesutbildning, Det visar klart hur man bedömmer man arbetet i grund och gymnasieskolan och i universitetet, även när det gäller lönen.

  Sluta att skriva skit som du inte vet något om det. Det hjälper inte att alla dina släktningar har varit lärare.

 • Anonym

  Derp – det är uppfriskande med en liten sluggerfest i en diskussion i bland. Särskilt en där skyttegravarna är grävda och besatta sedan länge. Men det uppfriskande blir snabbt enahanda och tråkig läsning om rallarsvingar är det enda som inläggen bidrar med.
   
  Du manas nu att sätta handling bakom dina ord – hur, t.ex. ser din lösning ut för att läraryrket skall återfå status – genom högre kompetensnivå och lite engagemang för annat än 10 000 mer i lönekuvertet, som du själv skrev. Din lösning måste på ett konkret sätt även locka fler studenter till yrket, då Sverige f.n. utbildar för få nya lärare för att kunna parera de pensionsavgångar som står för dörren.
   
  För mig personligen – vore jag tacksam om du också kunde svara på vad du har emot s.k. katederundervisning?
   
  Förresten, jag är tacksam om du överhuvudtaget svarar på det här inlägget.

 • svenallan

  Så var det inte. Göran Persson mutade TCO:s och LO:s lärarförbund genom att erbjuda lönegrader om de gick med på kommunaliseringen. Saco-lärarna skulle uteslutas ur lönehöjningen. De fick lönehöjningar men det finns alltid en gräns hur länge man kan strejka särskilt som man har både regering och andra fack emot sig

 • svenallan

  Rektor tycks tro att möjligheterna att genom strejk åstadkomma så mycket som helst. S-regeringen gynnade ohämmat LO och TCO, gav hemliga direktiv till Avtalsverket på sin tid. Alliansregeringen har inte stött akademikerna på samma sät. Då var det löneutjämning på agendan. Nu borde det vara läge att värdera kvalificedrad utbildningm och erfarenhet. Vad väntar regeringen på? Finansiera 1000 lektorstjänster genom en ny lärarorganisation. Lönerörelsen har sitt eget liv, där kommer ingen att få mera än någon annan om man bortser från några tiondelar

Brännpunkt

Räcker extra pengar till försvaret?

LÄSARDEBATT KL 14

Kommentera uppgörelsen. Skriv redan nu!

”Biskopen bortser
från Bibelns ideal”

REPLIK

”Nåd är en bättre nyckel.”

”Fler flyktingar får
inte förlora sina liv”

Brännpunkt

Rädda Barnen: EU tittar på.

”Rensa ditt hem från onödiga elprylar”

Brännpunkt

Jordens resurser räcker inte.

”Lastbilar gynnas på tågens bekostnad”

Brännpunkt

Regeringsbeslut ökar utsläpp.

”Skogsbrukets ansvar borde ha granskats”

Debatt

”Lyftes bort när branden utreddes.”

”En helt obegriplig kritik av högskolan”

REPLIK

Tidigare system var inte skarpt.

”En extrem version av NPM”

Professorer:

Lärosäten ska inte utvärdera sig själva.

Kontakta oss

Välkommen till debatten i SvD

Vi tar emot artiklar i aktuella ämnen. Artiklar som sänds till oss, ska enbart vara sända till Brännpunkt. Maxlängd är 5500 tecken, kortare går bra. Carina Stensson, redaktör, Carl-Johan Bilkenroth, biträdande redaktör. Mejla brannpunkt@svd.se

SD

Mer debatt om Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skapar ofta rubriker. Följ debatten om partiet!

ÄLDREVÅRD

Privat eller kommunalt?

Äldrevården – kvalitet står mot kostnader. Följ debatten!

DÖDSHJÄLP

”Dödshjälp är ingen motsats till vård”

Ska man kunna få hjälp att dö? Eller är det ett steg i fel riktning? Följ debatten!

DIGITAL RADIO

”Digitalisering en ödesfråga”

Analog radio ska släckas. Följ debatten!

Mer debatt om gymnasieskolan

Obligatoriskt eller inte? Följ debatten!

Ledare

Regeringens ”satsningar”

LEDARE

Ger med ena handen, tar tillbaka med den andra.

Med näsa för Den goda människan

LEDARE

Hos vänstern aktiveras regleringsreflexen.

Fridolins visor

KÖRSVENNEN

Flyger över Väsby och Sundbyberg, fallera!

En historiskt
svag budget?

LEDARE

Löfven kan slå i full back när Alliansen skjuter på.

M tycks äntligen avtraumatiserade

LEDARE

Budgetdebatten i riksdagen var inte alls dum.

Små pengapåsar till kulturen

LEDARE

Inga sötebrödsdagar i kulturen framöver heller

Panik ersätter naiviteten

OP-ED

När krig i vår närhet blir en realitet.