Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Jag vet inte vad Barack Obama har gjort sin församlingspräst Jeremiah
Wright för ont, men något verkar det vara. Wright gör i alla fall sitt
yttersta för att skapa svårigheter för demokraternas blivande
presidentkandidat.

För en tid sedan blev det känt att Wright – som varit Obamas
församlingspräst i 20 år , som vigt honom och som givit inspiration
till titeln på Obamas kampanjbok – hade hållit ytterst radikala och
kontroversiella predikningar där han bland annat manat Herren att
fördöma snarare än välsigna Amerika.

Obama blev förstås ordentligt besvärad av uppmärksamheten, men han tog
inte avstånd från Wright utan lät anfall bli bästa försvar och höll ett
stort linjetal. Det gick sådär. Talet väckte gehör som retoriskt
kraftprov, men det räckte inte till för att skingra alla frågetecken.

Och nu har Wright bestämt sig för att tacka för Obamas lojalitet med
nya svavelosande utfall. Han lägger fortfarande en del av skulden för
9/11 på USA självt – ”You cannot do terrorism on other people and
expect it not to come back on you” – och han vill inte ta avstånd från
påståendet att USA:s regering har skapat hiv-viruset för att skada de
svarta.

Jonah Goldberg i Los Angeles Times och George Will i Washington Post kommenterar.

Obamas anhängare försöker nu hävda att det är otillbörligt
smutskampanjande att dra upp Wright, men den linjen kommer inte att
hålla. Han har varit en nära allierad till Obama, och det är klart att
republikanerna kommer att hamra hem temat: patrioten McCain mot firma
Obama&Wright. Hur skulle de kunna avstå från det?

De demokratiska superdelegaterna måste svettas floder. Det blir allt
tydligare att de inte kommer runt valet av Obama som kandidat – och det
blir allt tydligare att han kommer att få det förfärligt besvärligt.
Och höstens val är valet som demokraterna bara MÅSTE vinna.

Arkiv