Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Den ryska duman antog igår ett antal mycket oroande lagar. Den ena  förbjuder ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” och innebär ett hårt slag mot hela den ryska hbtq-rörelsen. Den andra är en lag som förbjuder ”sårande av religiösa känslor”, en form av lagstiftning som sin välvilliga lydelse till trots snarare handlar om att dämpa kritik, debatt och yttrandefrihet. RFSL beklagar och beskriver utvecklingen väl i ett pressmeddelande:

”Sedan tidigare finns en lag riktad mot ”utländska agenter”, vilken starkt begränsar möjligheten för det civila samhället i Ryssland att ta emot stöd från utländska organisationer. Med stöd av den lagen står sedan tidigare hbtq-organisationen Coming Out från St Petersburg åtalad.

– Vi ser med mycket stor oro på utvecklingen i Ryssland, där makthavarna tycks önska förstärka den homofobi och rasism som redan finns och skapa ett auktoritärt samhälle med mycket liten respekt för medborgerliga fri- och rättigheter, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.”

 

Ja, det finns stor anledning till oro. Ryssland har inte varit på rätt väg på mycket länge. Ibland får man känslan att såväl Sverige som hela Europa fortfarande när ett svagt flackande hopp om att Ryssland bara är ute på en liten avstickare från sin egentliga kurs mot demokrati. Hoppfullhet är förvisso fint, men vi ska nog slå den önskan ur hågen. Den här grannen har inte demokrati som destination.

 

Arkiv