Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Nu har den kommit! SOU 2012:25!!

Kanske få som fäster sig vid SOU-släpp, men just denna borde intressera. Inte minst dem som söker bostad. SOU 2012:25 heter även Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt, och som titeln antyder ger din visst hopp för bostadslösa.

Efter en inledning om hur dåligt bostadsmarknaden fungerar, kommer förslag på åtgärder för att något öka utbudet av andrahandsbostäder. Det är tre förslag som lyfts fram i pressmeddelandet om SOU 2012:25:

  1. Rätt för varje bostadsrättshavare att själv besluta om uthyrning
  2. Friare hyressättning vid privatuthyrning och kort uppsägningstid för hyresgäst
  3. Säker dispositionsrätt av sin egen bostad

Förslagen är inte på långt när tillräckliga för att i grunden förändra den så kallade bostadsmarknaden. Däremot kan det vara smart för att lösa en del av de akuta problemen på kort sikt.

Vi väntar på ”Det kommer mera..”

Arkiv