Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Utvisa alla flyktingar som har smugglats till Sverige. Att ta emot dem är att ge grönt ljus till människosmuggling som metod. Det budskapet kommer via GT från Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (s) i Göteborg.

Partikamraten Ilmar Reepalu i Malmö säger sig förstå Johanssons oro och efterlyser strängare behandling av papperslösa flyktingar.

Och sedan, enligt den svenska flyktingdebattens stränga koreografi, får dessa kommunalrådsskurkar i svarta hattar en omgång av de vithattade hjältarna från rikspolitiken:

”Socialdemokraterna ra(s)erar human flyktingpolitik”, skriver fp:s Ulf Nilsson. ”Okunnigt om flyktingpolitiken”, säger broderskaparna. Vänsterpartisten Kalle Larsson säger till dn.se att ”Göran Johansson ger dumheten ett socialdemokratiskt ansikte”.
Migrationsminister Tobias Billström väljer mindre bokstäver men konstaterar att Johanssons tanke strider mot Genèvekonventionen.

Och visst är det så. Rätten till enskild asylprövning i Sverige har inget att göra med på vilket sätt man har tagit sig hit. Göran Johanssons förslag kan inte förverkligas i dag och så bör det fortsätta att vara. Asylrätten ska värnas, och det bästa sättet att bekämpa människosmugglare är knappast att straffa dem som har betalat dyrt för att få deras hjälp.

Nu vore det inte så överraskande ifall den garvade Johansson är fullt medveten om rättsläget – men att han lägger sitt förslag i alla fall för att ge frågan om flyktingmottagandet ökad uppmärksamhet. Genom att vara så drastisk öppnar han för enkla avfärdanden, men det vore klokt av hans kritiker till vänster och höger att orka se längre än till de enkla poängerna och medge att det finns något att diskutera.

I år kommer cirka 20 000 flyktingar från Irak till Sverige. Vi tar emot fler än hela övriga EU. En hög andel får uppehållstillstånd och en hög andel av dessa söker sig till de tre storstäderna och Södertälje. Enligt GT tar nordöstra Göteborg emot fler Irakflyktingar än hela USA.

Att detta skapar stort tryck på bostadsmarknaden och den sociala omsorgen är inget skäl att neka asylberättigade asyl, men det är heller inget att bortse ifrån. Kommunpolitiker som Göran Johansson, Ilmar Reepalu och Anders Lago i Södertälje hanterar en laddad och komplicerad vardag och förtjänar annan respons än den misstänkliggörande.

Tobias Billström har hållit en bra linje hittills med balans mellan asylvärn och stramhet, och nu ska flyktingmottagandet utredas. Men det behövs mer. Dels inrikes, dels i kontakterna med EU och USA.

Arkiv