Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

I maj lovade Maria Wetterstrand att konkretisera miljöpartiets tankar om mer ”barntid” till hösten. I går uppfylldes det löftet och det ser i stora drag ut så som resonemangen gick i våras. Summan, 2500 kronor, är densamma och tanken bakom likaså: mer barntid, gärna för båda föräldrarna samtidigt om de så vill.

När mp då presenterade sin idé var Maria Wetterstrand noga med att påpeka att deras barntid inte hade ett dugg gemensamt med regeringens vårdnadsbidrag.

– Vi utgår ju från att man har en fot kvar på arbetsmarknaden, sade språkröret och glömde tydligen att det faktiskt går bra att jobba deltid även med vårdnadsbidraget.

Enligt de förutsättningar som gäller för det kommunala vårdnadsbidraget, så får en kommun dela ut bidraget till ett barn som ”inte har en plats i förskoleverksamhet som avser heltid”.

Det vill säga: Du kan kombinera deltid med en förskoleplats på deltid och ett mindre vårdnadsbidrag. (Detta kan dock variera. Det är frivilligt för kommunerna huruvida de vill införa reducerat vårdnadsbidrag eller inte.)

Dock. I stora drag liknar nuvarande vårdnadsbidrag mp:s förslag. Mp vinner dock poäng på att de faktiskt håller arbetslinjen högre än vad regeringen gör i den meningen att de inte verkar vilja ge något bidrag alls för barntid på heltid.

Å andra sidan ska miljöpartiets 2500 kronor beskattas, medan Alliansens vårdnadsbidrag utgår skattefritt. Och å tredje sidan låter mp sitt bidrag bli pensionsgrundande, vilket är en tilltalande gest såtillvida att den ger en signal om att alla medborgares insatser vad gäller uppfostran och omsorg om alla små framtidshopp är någonting som verkligen värdesätts. Att det inte bara är en del av det där osynliga arbetet som ”bara händer”.

I alla händelser är det bra att fler partier intresserar sig för behovet av mer barntid. Hela året har faktiskt kretsat kring de här frågorna genom alltifrån P1:s sommarserie Heliga familjen till diskussionen nu under hösten föranledd av PM Nilssons uttryckta önskan att ägna mer tid åt sina barn och mindre åt att vara chef.

Uppenbart finns det ett behov av mer tid för barn hos båda könen och sammantaget kan de olika diskussioner om familjen som pågått ändå ses som ett genombrott mot förut. Länge har den familjepolitiska diskussionen präglats mestadels av storleken på barngrupper och maxtaxor. Förvisso viktiga frågor, men betydligt mer instrumentella än de diskussioner vi nu ser.

Det är ju faktiskt långt mer än en fråga om praktikaliteter.

Arkiv