Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Får vi en rättvis bild av det amerikanska valet? Skulle inte tro det. I USA har Pew Research Center och dess Project for Excellence in Journalism kartlagt hur medierna hittills klarat av att hålla balans i bevakningen av primärvalen. Inte, visar det sig. Medierna gynnar de demokratiska kandidaterna.

Mätningen, som granskat 1 742 nyhetsinslag mellan januari och maj i 48 olika nyhetsmedier (radio, tv, press, webb), behandlar många aspekter. Skiljer de olika medierna sig åt när det gäller fokus på kampanjfinansiering, taktik och politiskt innehåll? Har alla primärvalskandidater fått utrymme?

Pew konstaterar att demokratiska kandidater bevakats mer än republikanska, men finner att detta till viss del beror på att de demokratiska kandidaterna annonserat sina kandidaturer tidigare.

Demokratiska kandidater
har också behandlats i en mer positiv ton. 35 procent av nyheterna om demokraterna var positiva, men bara 26 procent av nyheterna om republikanerna var det. Vidare var 35 procent av nyheterna om republikanerna negativa, medan bara 26 procent av nyheterna om demokraterna var det. Men Pew finner att denna skillnad mest berott på hur två specifika kandidater bevakats: Barack Obama och John McCain. Obama har fått mycket positiv press (47 procent av nyheterna om honom hade positiv ton), och McCain tvärtom. Om dessa inte räknas skiljer sig rapporteringen inte så väldigt mycket mellan demokrater och republikaner.Är alla lika dåliga?
I kapitlet som avhandlar hur de olika medieslagen klarat balansen framstår stora skillnader. Dagstidningarna har gynnat demokraterna extremt. 58,8 procent av dagstidningarnas nyheter om demokraterna var positiva (26,4 procent för republikanerna). Tv klarar sig bättre. Syndikerade nyheter, alltså de som sänds av de stora nätverken, var positivt inställda till demokraterna i ”bara” 39,5 procent av fallen (18,6 för republikanerna). Public service skiljer ut sig genom att ha markant lägre grad av positiv ton över huvud taget, till skillnad från pratradio, som betonade det negativa.

I kabeltv, däremot, får republikanerna en något så när sjysst behandling. Fox News, så klart, är anledningen. De har haft en negativ bevakning av Barack Obama, och en positiv av Rudy Giuliani, vilket gör stor skillnad.

Arkiv