Annons

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

…Åtminstone om man ska tro tre skribenter på dagens Brännpunkt. De tre undertecknarna representerar ST,  SFS och TCO, och de tycker exempelvis att det är ett problem att 6 av 10 doktorander jobbar över en eller flera dagar per vecka. En övervägande del av doktorandgruppen uppger också att de är så trötta efter jobbet att det går ut över deras privatliv. Och så vidare.

Sveriges doktorander får ursäkta en utomståendes perspektiv, men man kan rentav fråga sig om en person som inte vill jobba över en eller några dagar i veckan är lämplig att bli doktorand. Rimligen har ju den som doktorerar en grundläggande stark passion för sitt ämne, som gör att man kanske inte tycker att det är nödvändigt att gå hem exakt då fabriksklockan ringer varje dag.

Det nämns inte heller i artikeln huruvida de tillfrågade doktoranderna ens upplever arbetstiderna och de andra så kallade bristerna som ett problem eller ej. De flesta doktorander jag känner har aldrig klagat över långa arbetsdagar eller en alltför stor börda (möjligen kan det vara påfrestande att behöva rätta studentuppsatser och tentor). Förmodligen tycker en stor del av de som doktorerar att arbetet är såpass intressant och viktigt att de inte har någonting emot att jobba över då och då. Att sju av tio kvinnliga och sex av tio manliga doktorander ibland är så trötta efter jobbet att det går ut över deras privatliv kan framstå som problematiskt, men säg den heltidsarbetande person som aldrig behöver dras med detta. Det är väl så det är att leva, helt enkelt.

Visst finns viktiga problem att tas upp gällande svenska doktoranders utbildning och villkor. Att doktorander drar sig för att framföra kritik mot arbetsmiljön är ett sådant. Men genom att lägga fokus på annat framstår artikelförfattarna mest som gnälliga.

Arkiv