Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Efter att det framkommit att London School of Economics tagit emot anslag från Muammar Gadaffis Libyen har rektorn för denna högt ansedda institution avgått. I en artikel den 13 mars tar Daniel Schatz denna historia som utgångspunkt för att kritisera också svenska universitet för att ta emot donationer från auktoritära och totalitära stater. Som exempel anför han stöd på 1980-talet från just Libyen till Uppsala universitet samt Stockholms Konfuciusinstitut, vars föreståndare jag är sedan institutet grundades år 2005

Konfuciusistitutet är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Fudanuniversitetet i Shanghai och The Confucius Institute Headquarters of China (HANBAN). Den kinesiska och svenska sidan bidrar i princip vardera med hälften av finansieringen. Institutets uppgift är i första hand att bedriva undervisning i kinesiska, men vi ordnar också föreläsningar, seminarier, konferenser etc. Och vi stöder på olika sätt utvecklingen av undervisningen i kinesiska i den svenska gymnasieskolan och på grundskolans högstadium.

Alltsedan jag 1968 började studera kinesiska har jag försökt att följa utvecklingen i Kina. I många sammanhang har jag riktat skarp kritik mot olika slags missförhållanden i Kina, inte minst förtrycket av oliktänkande. Tillsammans med Fredrik Fällman och Malin Oud publicerade jag exempelvis den 8 oktober förra året på Brännpunkt i denna tidning artikeln ”Ord ses ännu som brott i Kina”, som kritiserade behandlingen av fredspristagaren Liu Xiaobo och andra som uttryckt stöd för demokratimanifestet Charta 08. Men jag har också glatt mig över de stora framsteg som under senare år ägt rum i Kina, både vad gäller materiell levnadsstandard och större frihet för hundratals miljoner människor – inom den kvarvarande politiska diktaturens ramar.

Sprickorna i den kinesiska muren, uppbrottet från Maos monolitiska och totalitära samhälle, hänger nära samman med Kinas öppning och integration i världen. I detta perspektiv ser jag Stockholms Konfuciusinstitut. Vår verksamhet vilar på samma vetenskapliga grund som den övriga undervisning i kinesiska som ges vid Stockholms universitet. Vi har inte varit föremål för någon politisk styrning från kinesisk sida – något som jag och mina kolleger för övrigt aldrig skulle acceptera! Institutet bidrar både till att ge fler svenska kunskaper i kinesiska och till fördjupade kontakter mellan svenskar och kineser.

Jag är för min del övertygad om att Stockholms Konfuciusinstitut snarare bidrar, om än i blygsam skala, till Kinas fortsatta integration i världen, vilket i sin tur bidrar till utvecklingen mot ett öppnare samhälle, än till att stärka förtrycket i Kina.

Torbjörn Lodén

professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet

Arkiv