Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Ett nytt nummer av Ekonomisk debatt har kommit, och som brukligt ryms där nya rön och utmanande tankar. Tidningens ledare om individualiserad föräldraförsäkring eller kortare sådan tillhör de mer provocerande, vilket ju piggar upp. Intressant är även Carl Orelands granskning av snabbväxande företag. Det är ju där en stor del av jobben kommer, och den svåra frågan är naturligtvis vilken politik som best får fram fler snabbväxande företag (så kallade gaseller). Oreland landar i en tämligen bred slutsats.

”Snabbväxande företag skapar följaktligen många nya jobb, men enbart ett fåtal snabbväxare förblir snabbväxare över tid. Merparten av de snabbväxande företagen var alltså inte snabbväxande föregående tidsperiod. Dagens vinnare är med stor sannolikhet inte morgondagens vinnare. En möjlig tolkning av dessa resultat är att om Sverige ska öka antalet snabbväxande företag behövs en framsynt och bred näringspolitik; en politik som skapar möjligheter för morgondagens snabbväxare att etablera sig och växa oavsett bransch. Fler nya idéer får på så sätt möjlighet att testas. En näringspolitik som alltför ensidigt fokuserar på de specifika behov som finns bland dagens snabbväxare kan potentiellt missa framtida snabbväxare. En framsynt och bred näringspolitik skulle exempelvis kunna innefatta en översyn av de regleringar och hinder som hämmar uppkomsten av nya företag och en strävan efter en generellt ökad konkurrens. Det finns även skäl att se över turordningsreglerna på arbetsmarknaden, så att det blir mindre riskfyllt för företag att anställa och expandera.”

Som vanligt debatteras innehållet på bloggen Ekonomistas.

Arkiv