Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Sedan blev det lite svårare. Efter Löfvens inkännande tal om kopplingen mellan företag och jobb har han nu kommit till den punkt på programmet då politiken måste bli konkret. Socialdemokraternas försök att sälja in delar av skuggbudgeten, som om dessa i likhet med budgetpropositionens delar vore kommande reformer, går inte helt av sig självt.
I går handlade det om fas 3 i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin. Den är komplicerad och inte ens dess politiska upphovsman, förre arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin, tycker att den fungerar som det var tänkt.
Fas 3 infaller efter 450 dagar i garantin och omfattar i dag ungefär 30 000 personer. När varken fas 1 eller fas 2 genom coachning, arbetspraktik och arbetsträning har lett till jobb ska den tredje fasen bidra med ”sysselsättning hos en anordnare”. En sista chans att få arbetslivserfarenhet och därigenom öka sin anställningsbarhet.
Sedan 2011 finns det för personer i fas 3 även ett särskilt anställningsstöd där en arbetsgivare får 85 procent av lönen täckt under ett år. S förslag innebär att liknande anställningsstöd ska finnas även för offentliga arbetsgivare och för föreningar.
Frågan är om s-varianten av fas 3 verkligen innebär det Stefan Löfven och Ylva Johansson i går ville påskina.
”Det här handlar om riktiga jobb och riktig utbildning” sa Johansson. Och i jämförelse med ”sysselsättning hos anordnare” smäller naturligtvis riktiga jobb högre. Men vid närmare besiktning av s-förslaget är det svårt att helt ryckas med i Johanssons entusiasm. Hon sade även att detta skulle leda till att fas 3-problematiken skulle lösas ”relativt snabbt”.
Problemet har varit att hitta jobb och arbetssökande inom fas 3 som matchar varandra. Av de senaste årens rejäla arbetskostnadsminskningar riktade till företag som anställer unga, kan man delvis utläsa att ett sänkt pris på existerande jobb inte löser allt. Det behövs även nya jobb, med lägre kompetens- och utvecklingströsklar och lägre ingångslöner.
Möjligen var Löfven aningen mer ödmjuk än Johansson. Efter kommentarer om fas 3 och de långtidsarbetslösa tillade han att ”Vi återkommer med fler förslag om hur den kurvan ska knäckas”. Gör gärna det.

Arkiv