X
Annons
X

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

SKL har precis presenterat de ekonomiska utsikterna för kommuner och landsting under kommande år. Med allt fler äldre vet vi att kostnaderna kommer att öka. Med allt färre politiker med näsa för besparingar vet vi att det hela blir bekymmersamt.

Enligt SKL återstår besparingar och äskande om höjda statliga stöd alternativt skattehöjningar. (Det är förvisso en av SKL:s huvuduppgifter, att jobba för mer statliga pengar till sina medlemmar.) Även TT rapporterar att ”Men på längre sikt hotar desto högre skattehöjningar i landets kommuner och landsting. Om inte kommun- och landstingssektorn får höjda bidrag från staten kommer skatten totalt sett, i snitt, att behöva höjas med 91 öre per intjänad hundralapp fram till 2017, enligt SKL:s kalkyler.”

Hmm.. Finns det ingen som ens överväger att begränsa kommunernas verksamheter? Det vill säga allt det som svällt utöver själva kärnuppgifterna. På engelska finns för ändamålet det utmärkta begreppet ”cut spending” men något inarbetat motsvarande svenskt begrepp finns inte helt.. Eller? Kom gärna med förslag!

Badhus, arenor, studieresor, medeltidsbyar, bowlinghallar, solarier, fastigheter etc. Allt detta som vi ständigt läser om, fnissar åt för att sedan bekymrade skaka på huvudet åt är bara den mest uppenbara delen av allt det som inte hör till nödvändig kärnverksamhet. Om SKL bara som en början kunde förmå sina medlemmar att aldrig någonsin mer yppa ”Sätta kommunen på kartan” skulle åtskilligt vara vunnet. Därefter rekommenderas en titt på Slöseriombudsmannens hemsida. -Det finns att ta av!

Arkiv