Annons

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

Göran Lambertz har en poäng i sina artiklar på DN Debatt, där han idag återigen skriver om fallet Bergwall/Quick. Många av dem som övertygat talar om Bergwall som oskyldig till samtliga mord han stått åtalad för drar slutsatser om sådant som de omöjligen kan känna till fullt ut. Ett antal processer pågår ännu och det finns mycket som ännu inte är klarlagt. Det är varken upp till mig eller andra ledarskribenter och debattörer att döma huruvida bevisen mot Bergwall är rimliga eller ej, det får domstolarna avgöra.

Men den poäng Lambertz har drunknar i sammanhanget. När han återigen går ut i DN och för den debatt om bevis som hör hemma rättssalen begår han samma misstag som i sin första debattartikel. Lambertz tycker att han sitter inne på så mycket information att det är hans plikt att dela med sig av den, men det går inte att komma ifrån att kontentan av det han skriver blir att ett justitieråd – en av de högsta företrädarna för rättsväsendet – frångår principen om att alla är oskyldiga till motsatsen bevisats. Hans argument kan sammanfattas: Bergwall är friad men kan ändå vara skyldig. Det anstår inte ett justitieråd att argumentera på det viset.

Lambertz förnekar det, men ett av hans syften tycks vara just att påverka utgången i den resningsprocess som ännu pågår. Att ord från en av landets högst uppsatta jurister i frågan inte skulle kunna väga tungt i sammanhanget är ganska osannolikt.

Man kan även ifrågasätta själva grunden till Lambertz artikelskrivande. Han hävdar själv att han sitter inne på så mycket relevant kunskap i fallet att det är hans plikt att dela med sig av den, men i den förra artikeln visade sig hans fakta vara minst sagt tunna. Även många av de bevis han tar upp i dagens artikel har bedömts ohållbara av åklagare och hovrättsdomar.

Det är tydligt att Lambertz främsta syfte är att rädda sitt eget skinn. I egenskap av JK har han tidigare gått igenom domarna mot Bergwall utan att hitta några större fel. Ingen kan hindra Lambertz från att debattera bevisen mot Bergwall, men vill han till varje pris göra det bör han först lämna sin post som justitieråd i högsta domstolen.

Arkiv