Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Nils Marius Rekkedal har i långt genmäle på ledarbloggen avfärdat min beskrivning av honom som ”plagiatprofessor”. Jag skulle i lika långt inlägg kunna beskriva bakgrunden och alla de turer som Rekkedahl försöker göra egna poänger av, men nöjer mig med att som läsarupplysning hänvisa till de vetenskapliga granskningar som har gjorts av hans forskning (professorerna Demker, Gerner och Honig). Var och en kan dra sina egna slutsatser av utlåtandena.

Rekkedal skriver att han slutar på egen begäran. Skolans rektor Romulo Enmark har offentligt uttalat att FHS har”köpt ut” professorn (DN11/9).

Arkiv