X
Annons
X

Ledarbloggen

Tove Lifvendahl

Tove Lifvendahl

Ett stycke upplyftande sommarläsning var det nyhetsbrev som i veckan kom med posten från Centrum för rättvisa, och som summerade verksamheten under våren. Det är en oberoende och ideell juridisk verksamhet som startade 2002 med förebild i amerikanska Institute for Justice. Verksamhetsidén är att driva rättsfall utifrån de fri- och rättigheter som skyddas av Europakonventionen, grundlagen och vanlig lag. Med andra ord – skydda individens rättigheter gentemot staten. Dessutom driver man på samhällsdebatten kring dessa frågor, och informerar i allmänheten – nu senast genom en turné ute i landet.

Man skulle kunna sammanfatta Centrum för rättvisa som en otroligt viktig säkerhetsventil för demokratin. Stater är inte felfria enheter utan kan agera på precis så många olika sätt som det finns människor som bär upp dem. Maktutövare och tjänstemän kan göra fel, missa saker, bli prestigefulla eller maktfullkomliga, och därför är det centralt att det som enskild individ går att utkräva rätt och ansvar.

Verksamheten har sedan starten granskat omkring 1 200 ärenden, drivit cirka 100 mål i domstol eller annan rättslig instans och genom dessa givit direkt stöd till fler än 2 000 personer. Man har vunnit i över 90 procent av de fall man har drivit. De områden som man drivit fall inom är rätt till likabehandling, äganderätt, näringsfrihet, föreningsfrihet, rättssäkerhet och personlig integritet.

I nyhetsbrevet skildras några av de konkreta fall som Centrum för rättvisa drivit – ett par av dem omskrivna på ledarsidan – och som både lett till upprättelse för individen, och i flera fall lett till bättre rättspraxis på det berörda området. Tanken på att de som nu fått sina fri- och rättigheter respekterade, inte skulle ha fått det känns otänkbar. Och ändå händer det oftare än vi tror. Många som blir felaktigt behandlade väljer strategin att glömma och gå vidare, för andra blir det en oförrätt som förändrar livet. Begreppet rättshaverist används normalt med negativ klang. Men bland dem som får det omdömet finns även dem som från början hade rätt – det var bara omöjligt att få rätt. Och för dem som verkligen har ett hållbart fall i grunden ges genom denna verksamhet chansen att verkligen få det fastställt. Det är att betrakta som en grundsten i demokratiskt hänseende.

Arkiv