Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

I regeringsformen 7 kap. 2 § stadgas: Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.

Påpekandet är den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamssons och hon gör det i en nyss inlämnad KU-anmälan. Det hon vill ha granskat är huruvida regeringen iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen när den beslutade att avsluta sin finansiering till de svenska medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul – ett tilltag som har väckt stor upprördhet, både på denna ledarsida och på andra håll. Nedläggningen utreds nu, men det är fortfarande oklart om regeringen verkligen har backat. Ibland låter det så, men lika ofta verkar det hela hänga i luften, även om man nu lovar att åtminstone titta på vad man håller på med.

 

Men det borde man alltså ha gjort redan innan, menar Abrahamsson, som skriver:

”Det är naturligtvis en bakvänd ordning att i en proposition till riksdagen föreslå att instituten inte längre ska få statlig finansiering – och därmed i praktiken läggas ned – och därefter inleda en beredningsprocess, som syftar till att få underlag för att kunna bedöma om instituten är värda att bevaras.

Jag begär därför att konstitutionsutskottet granskar om regeringen har iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen när regeringen i prop. 2014/15:1 föreslår att anslaget till de svenska medelhavsinstituten ska minskas och därefter upphöra.”

 

Vi brukar klaga på KU-anmälningar på denna sida, men den här är vi riktigt spända på! Det ska bli intressant att se om de två-tre meningar som i budgeten ägnas åt att göra processen kort med medelhavsinstituten kan ha en gedigen beredening i botten.

 

Arkiv