Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Sveriges Bostadsrättsbildare har låtit SKOP undersöka hur det gått med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms ytterstadsområden. Bra, kan det konstateras. Och det är bra eftersom hyresrätten är totalt dominerande.

”Nio av tio boende uppger att det har blivit bättre stämning i huset efter ombildningen, att de är nöjda med styrelsen i sin förening och att ombildningen har varit bra för deras privatekonomi. En klar majoritet säger att huset har rustats upp efter ombildningen.

76 procent har inga planer på att sälja. De som kan tänka sig att flytta är främst unga personer som vill byta bostad av naturliga skäl som familjebildning.”

Mot bakgrund av undersökningen och de positiva samhällseffekter som uppnås med ett mer blandat utbud av boendeformer föreslår Bostadsrättsbildarna att röstreglerna för ombildning ska bli mindre hårda.

Den frågan passar jag gärna vidare till Stockholmsalliansen i Stadshuset.

Arkiv