Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I andra säsongen av tv-serien Vita huset får Ainsley Hayes (spelad av Emily Procter) när hon anställs sitt kontor i källaren – hon får sitta i the steam pipe distribution venue. Som så mycket annat i serien tycks scenariot nu ha blivit verklighet.

I Wall Street Journal
skriver George W Bushs gamle chefsrådgivare Karl Rove om hur
bemanningen inne i Vita huset förändrats – och framför allt utvidgats
– under Barack Obama.

”Det ryktas att
så många som 160
människor kommer att jobba i Vita huset under Obama. Under president
George W Bush rymdes ungefär 60. Mitt gamla blygsamma kontor har
styckats upp i fyra kontorsplatser. Det minskar möjligheterna till
spontana möten på kontoren, som förr utgjorde en stor del av Vita
husets arbetssätt.

Utrymmesbristen uppstår därför att Obama har
flyttat in åtskilliga tjänster som tidigare var placerade i
administrationsbyggnader utanför huset, däribland public liaison,
intergovernmental affairs och political affairs. Det speglar vikten han
lägger vid det utåtriktade arbete som dessa avdelningar utför.

Huset blir också trångt därför att antalet riktigt höga
tjänstemän har ökats. Det finns en stabschef, förstås, men också två
vice stabschefer och tre rådgivare. Vissa rådgivare har nu också egna
stabschefer. Det är nytt.”

Arkiv