Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Det var Moderaternas förstanamn i Näringsutskottet, Jessica Polfjärd, som bjöd in till årets utvärdering av regelförenklingsarbetet. Svenska företags regelbörda är välkänd, väldokumenterad, väldebatterad och uppenbarligen väldigt svår att komma åt. Näringslivets Regelnämnd följer nogsamt utvecklingen varje år och gör årsvisa redovisningar.

I år, som alla år, kunde NRR presentera siffror som visade att nästan varje företagare anser det vara viktigt och mycket viktigt att det regelverk som kringgärdar dem blir enklare och mindre omfattande. Det är också tydligt att ju mindre  företag desto viktigare är regelminskning för tillväxt och utveckling.

Möjligen fanns vid detta utvärderingsseminarium anledning att känna en smula förnöjsamhet. För första gången visade undersökningen att det är en större andel som upplever att regelkrånglet blivit mindre, än som upplever att det ökat. Har kanske trenden vänt?

Dock, bör tilläggas, svarar drygt 70 % av företagen att de inte märker någon skillnad alls.

Undersökningen gäller alltså företagens upplevelse av bättre eller sämre villkor. De hinder som besvärar mest anger de vara skatte- och momsregler, arbetsrätten (turordningsregler) och arbetsmiljöregler. På åtminstone ett av dessa områden finns inget att hämta hos det största regeringspartiet. Där blir svaret, ”vi hör vad ni säger och vi vill ert bästa, men nej detta tar vi inte i. Nästa fråga?”

Ett särskilt intressant inlägg från NRR var rekommendation att faktiskt lyssna på företagen och utgå från att det företagen beskriver som hinder också är det. Ett självklart inspel kan tyckas, men uppenbarligen något som måste påpekas.

 

Arkiv